Giới thiệu

Hình thức từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước, trên cơ sở hợp nhất của những công ty xây dựng và nhà máy bê tông đã hoạt động từ trước đó, Hancorp đã liện tục tham gia xây dựng vào các công trình lớn, trọng điểm của đất nước và được đánh giá là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực phi công xây lắp các công trình dân dụng công nghiệp, hạ tầng, kỹ thuật. Kể từ khi thành lập, Hancorp liên tục phát triển, mở rộng và đến thời điểm này vẫn giữ vững được vị trí của mình trên thị trường. Hancorp đã ghi dấu ấn tại nhiều công trình trọng điểm quốc gia như nhà làm việc văn phòng Quốc hội, Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô..Những công trình này đều không chỉ yêu cầu về tính kỹ thuật mà còn đòi hỏi tính thẩm mỹ cao và Hancorp luôn được chỉ định là tổng thầu cho những công trình như trên.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Xây dựng, thi công xây lắp;
  • Đầu tư bất động sản.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 11/12/1982
Số ĐKKD 0100106338
Ngày cấp ĐKKD 23/03/2021
Vốn điều lệ 1.410.480.000.000
Mã số thuế 0100106338
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

  • Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ xây dựng được thành lập theo Quyết định số 324/BXD-TCCB ngày 11/12/1982 theo cơ sở hợp nhất 5 đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng về Tổng Công ty.
  • Ngày 20/11/1995, Tổng công ty được thành lập lại theo Quyết định số 990/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ xây dựng bao gồm: 17 đơn vị hoạch toán kinh tế độc lập, 1 đơn vị phụ thuộc hoạch toán nội bộ,6 đơn vị sự nghiệp và 6 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
  • Ngày 15/8/2014, Tổng công ty đã chính thức chuyển đổi sang hình thức hoạt động Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106338 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 15/8/2014 với VĐL là 1.410.480.000.000 đồng.
  • Ngày 7/4/2015, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 1611/UBCK-QLPH v/v chấp thuận Tổng Công ty xây dựng Hà Nội - CTCP là công ty đại chúng.
  • Ngày 30/10/2015, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 104/2015/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký là 141.480.000 cổ phiếu.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 23/03/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 12.500
KL đang niêm yết 141.048.000
Tổng giá trị niêm yết 1.410.480.000.000

Ban lãnh đạo

Đậu Văn Diện Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đỗ Quý Thành viên HĐQT
Dương Ngọc Quang Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Cương Thành viên HĐQT
Đinh Công Thụy Trưởng ban kiếm soát
Võ Thị Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát
Dương Mạnh Hùng Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Đỗ Quý Tổng giám đốc
Nguyễn Minh Cương Phó Tổng giám đốc
Dương Ngọc Quang Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Toàn Phó Tổng giám đốc
Hoàng Việt Anh Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Quang Huy Kế toán trưởng
Dương Ngọc Quang Đại diện công bố thông tin