Giới thiệu

Là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, HSC đã đạt được những vị thế nhất định trong ngành chứng khoán – tài chính sau hơn 15 năm hoạt động và phát triển. Về quy mô hoạt động, HSC liên tục là một trong những công ty có vốn điều lệ và tổng tài sản lớn nhất trên thị trường từ lúc hình thành cho đến nay. Đến tháng 9 năm 2018, HSC có 619 nhân viên, 1 chi nhánh và 8 Phòng Giao dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, với 4 mảng hoạt động chính là môi giới chứng khoán, nghiên cứu, tài chính doanh nghiệp, và tự doanh.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 • Môi giới chứng khoán;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Lưu ký chứng khoán.

 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 23/04/2003
Số ĐKKD 0302910950
Ngày cấp ĐKKD 30/01/2023
Vốn điều lệ 4.580.523.670.000
Mã số thuế 0302910950
Ngành nghề & Lĩnh vực Dịch vụ tài chính > Công ty Chứng khoán

 • HSC được thành lập ngày 23/04/2003 theo Giấy phép hoạt động số 4103001573/GPHĐKD của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/UBCK-GPHĐKD ngày 29/04/2003 với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. Đến 31/12/ 2008, HSC có vốn điều lệ 395 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 1.323 tỷ đồng. Các cột mốc chính trong quá trình hoạt động của công ty:
 • Tháng 04-2003: Thành lập với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.
 • Tháng 10-2006: HSC tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng từ việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 50 tỷ đồng. Trong đó phát hành cho cổ đông hiện hữu là 40 tỷ đồng và phát hành cho cán bộ công nhân viên là 10 tỷ đồng.
 • Tháng 09-2007: HSC tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng từ việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 100 tỷ đồng. Trong đó phát hành cho cổ đông hiện hữu là 54 tỷ đồng và phát hành cho cổ đông chiến lược là 46 tỷ đồng (gồm: phát hành 900.000 cổ phiếu tương đương tổngmệnh giá là 9 tỷ đồng cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TP HCM (HIFU) và phát hành 3.700.000 cổ phiếu tương đương tổng mệnh giá là 37 tỷ đồng cho công ty Dragon Capital).
 • Tháng 06-2008: HSC tăng vốn điều lệ lên 395 tỷ đồng từ việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 195 tỷ đồng. Trong đó phát hành cho cổ đông hiện hữu là 150 tỷ đồng, cho cán bộ công nhân viên đợt 1 là 5 tỷ đồng và cho cổ đông chiến lược là 40 tỷ đồng (gồm: phát hành1,5 triệu cp cho HIFU; phát hành 1.953.825 cp cho công ty Dragon Capotal; còn lại là cho các cổ đông chiến lược khác).
 • Ngày 11/06/2010, Công ty đã nhận được Quyết định 332/UBCK-GPcủa UBCKNN được điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 29/04/2003 với nội dung tăng vốn điều lệ lên 599.996.860.000 đồng.
 • Năm 2011, HSC tăng vốn điều lệ lên gần 1.008 tỷ đồng.
 • Ngày 24/12/2013: HCM tăng vốn điều lệ lên 1.272.567.580.000 đồng do phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP2013

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 30/01/2023
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 27.000
KL đang niêm yết 458.052.367
Tổng giá trị niêm yết 4.580.523.670.000

Ban lãnh đạo

Johan Nyvene Chủ tịch HĐQT
Lê Anh Minh Phó Chủ tịch HĐQT
Andrew Colin Vallis Thành viên HĐQT
Trần Quốc Tú Thành viên HĐQT
Lê Hoàng Anh Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hoàng Lan Thành viên HĐQT
Nguyễn Hồng Văn Thành viên HĐQT
Phạm Nghiêm Xuân Bắc Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Thu Thanh Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Nguyệt Minh Thành viên Ban kiểm soát
Trịnh Hoài Giang Tổng giám đốc
Nguyễn Anh Xuân Trang Giám đốc
Johan Kruimer Giám đốc
Bạch Quốc Vinh Giám đốc
Hoàng Công Tuấn Giám đốc
Fiachra Mac Cana Giám đốc
Lâm Hữu Hổ Giám đốc tài chính
Lâm Hữu Hổ Kế toán trưởng
Lê Anh Quân Đại diện công bố thông tin