Giới thiệu

HECII là một trong những công ty đứng đầu ở Việt Nam có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy lợi, khảo sát địa hình, địa chất và xử lý nền móng sử dụng khoan phụt, thi công tường tâm Cement - Bentonit và ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến khác; Sử dụng vật liệu mới như vải địa kỹ thuật, thảm đá, rọ đá, đập cao su,... trong thiết kế và xây dựng; Tư vấn và lắp đặt các thiết bị hiện đại đo ứng suất, thấm, biến dạng, chuyển vị, áp lực kẽ rỗng trong thân và nền công trình.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 • Buôn bán vật liêu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0300566614
Ngày cấp ĐKKD 04/10/2022
Vốn điều lệ 60.000.000.000
Mã số thuế 0300566614
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • Năm 1956: Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi – Thủy điện Hà Nội (tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II) thuộc Bộ Thủy lợi;
 • Năm 1975: Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi – Thủy điện Hà Nội được tách ra thành lập làm 02 Đoàn Khảo sát thiết kế:
  • Đoàn Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ: Được thành lập từ tháng 3/1975, điều vào Miền Nam tháng 10/1975.
  • Đoàn Khảo sát Đông Nam Bộ: Được thành lập và điều vào miền Nam từ tháng 03/1977.
 • Tháng 09/1982: Đoàn Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ và Đoàn Khảo sát Đông Nam Bộ được sáp nhập lại và mang tên là: Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 605 QĐ/TCCB ngày 11/09/1982 của Bộ Thủy Lợi;
 • Tháng 03/1985: Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ;
 • Tháng 03/1989: Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ;
 • Tháng 02/1993: Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi II;
 • Tháng 09/1995: Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi II đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
 • Năm 2004: Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II được cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo quyết định số 3393 QĐ/BNN-TCCB ngày 15/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • Ngày 29/12/2004: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo cơ chế công ty cổ phần với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 30%.
 • Năm 2009, VĐL nâng lên 26 tỷ đồng;
 • Năm 2011, VĐL nâng lên 42 tỷ đồng;
 • Thời điểm trở thành công ty đại chúng: 26/07/2011

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 04/10/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 20.800
KL đang niêm yết 4.200.000
Tổng giá trị niêm yết 42.000.000.000

Ban lãnh đạo

Bùi Hữu Quỳnh Chủ tịch HĐQT
Trần Văn Hiển Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Chiến Thành viên HĐQT
Lê Văn Quốc Thành viên HĐQT
Phạm Minh Trí Thành viên HĐQT
Phạm Hải Sơn Trưởng ban kiếm soát
Phạm Ngọc Quỳnh Lam Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Đỗ Minh Trí Thành viên Ban kiểm soát
Lê Văn Quốc Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Tiến Phó Tổng giám đốc
Đào Văn Nam Phó Tổng giám đốc
Trần Văn Hiển Phó Tổng giám đốc
Phạm Minh Trí Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Tiến Đạt Phó Tổng giám đốc
Ngô Thu Hương Kế toán trưởng
Ngô Thu Hương Đại diện công bố thông tin