Giới thiệu

Công ty Sách Đại học – Dạy nghề là đơn vị trực thuộc của NXBGD, Công ty có truyền thống lâu đời, có thương hiệu trong việc biên tập sách cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề. Hiện nay, các loại sách do Công ty in – phát hành đều được bán sỉ và lẻ trong tất cả các nhà sách, siêu thị sách của các Công ty Sách – Thiết bị trường học trên cả nước, hệ thống siêu thị sách, cửa hàng sách của tư nhân và của các công ty phát hành sách tại các tỉnh, thành phố lớn.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Tổ chức biên tập, in và phát hành sách phục vụ giáo dục;
  • Phát hành, báo, tạp chí bản đồ, tranh ảnh, đĩa CD và các ấn phẩm khác được Nhà nước lưu hành;
  • Sản xuất, buôn bán các loại văn phòng phẩm, thiết bị dạy nghề.

 

 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 23/04/2004
Số ĐKKD 0101517669
Ngày cấp ĐKKD 27/06/2018
Vốn điều lệ 10.000.000.000
Mã số thuế 0101517669
Ngành nghề & Lĩnh vực Truyền thông > Xuất bản

  • Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề tiền thân là "Nhà xuất bản Đại học và giáo dục chuyên nghiệp" trước đây, và là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được thành lập từ năm 2004 với nhiệm vụ là tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành sách phục vụ đào tạo Đại học, Cao đẳng, THCN, Dạy nghề và các ấn phẩm phục vụ ngành giáo dục và các đối tượng xã hội khác;
  • Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề chính thức tiếp nhận chức năng của Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp tr­ước đây theo văn bản số 3170/TCCB ngày 23 tháng 4 năm 2004 và văn bản số 5051/KHTC ngày 21 tháng 6 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép NXBGD đầu tư vốn Nhà nước vào Công ty;
  • Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0103004993 ngày 28 tháng 7 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và trở thành Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, đăng ký thay đổi lần thứ I ngày 17 tháng 07 năm 2007 với mức vốn điều lệ tăng lên đạt 10 tỷ đồng;
  • Tháng 7/2007 phát hành tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng và đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 1;
  • Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 11/12/2007.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 27/06/2018
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 78.700
KL đang niêm yết 1.000.000
Tổng giá trị niêm yết 10.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Công Dũng Chủ tịch HĐQT
Doãn Hữu Đoàn Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hữu Thành viên HĐQT
Đặng Trần Bảo Tín Thành viên HĐQT
Phạm Gia Trí Thành viên HĐQT
Nguyễn Bích Ngọc Trưởng ban kiếm soát
Trần Thị Thu Thủy Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Gia Huấn Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Gia Trí Giám đốc
Trần Trọng Tiến Phó Giám đốc
Trần Thị Phương Lan Phó Giám đốc
Lê Quang Dũng Kế toán trưởng
Lê Quang Dũng Đại diện công bố thông tin