Giới thiệu

Trung tâm là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang. Hiện nay, Trung tâm chiếm khoảng 30-40% thị phần đo đạc trong tỉnh Hậu Giang.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Khảo sát, lập dự án thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình đo đạc và bản đồ;
 • Kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về đo đạc và bản đồ;
 • Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các tỷ lệ. Trích đo địa chất các tỷ lệ;
 • Đo vẽ thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp;
 • Đo đạc chỉnh lý biến động đất đai;
 • Thống kê, kiểm kê đất đai. Phân hạng đất, định giá và xây dựng bảng giá đất;
 • Lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đo đạc, lập bản đồ vị trí, khu vực khai thác khoáng sản;
 • Trích đo lập bản đồ giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, đền bù đất, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất. Giải phóng mặt bằng;
 • Thành lập bản đồ hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, bản đồ hiện trạng. Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các loại bản đồ chuyền đề khác theo yêu cầu;
 • Khảo sát, đo đạc công trình;
 • Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. Quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các khu trung tâm. Quy hoạch vùng, lãnh thổ, quy hoạch nông, lâm nghiệp và các chương trình dự án thuộc lĩnh vực quy hoạch;
 • Lập báo cáo hiện trạng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các chương trình dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường;
 • Điều tra thống kê, quy hoạch tài nguyên nước và một số tác nghiệp kỹ thuật trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn. Biến đổi khí hậu.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 12/01/2004
Số ĐKKD 275/QÐ-UBND
Ngày cấp ĐKKD 06/08/2020
Vốn điều lệ 22.710.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

 • Ngày 12/01/2004 của UBND Lâm thời tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 24/2004/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hậu Giang;
 • Đến ngày 8/9/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1909/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hậu Giang;
 • Ngày 11/9/2015, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 06/08/2020
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 10.000
Tổng giá trị niêm yết 100.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Phước Lộc Chủ tịch HĐQT
Lương Văn Nguyên Thành viên HĐQT
Vũ Thành Trung Thành viên HĐQT
Lê Quốc Tú Trưởng ban kiếm soát
Lê Ngọc Tùng Thành viên Ban kiểm soát
Lê Quang Trưởng Thành viên Ban kiểm soát
Lương Văn Nguyên Giám đốc
Lê Hữu Nghĩa Phó Giám đốc
Vũ Thành Trung Phó Giám đốc
Lê Quốc Tú Kế toán trưởng