Giới thiệu

Gần 15 năm trưởng thành và phát triển, nhờ có Chiến lược kinh doanh từ rất sớm, Công ty HALCOM đã tạo được vị thế vững chắc trong lĩnh vực tư vấn về phát triển hạ tầng và đô thị cho các dự án ODA có nguồn vốn từ WB, ADB. Công ty đã và đang khẳng định vị trí là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn lĩnh vực cơ sở hạ tầng bền vững. Điều này được khẳng định qua việc tham gia hơn 200 dự án phát triển hạ tầng và đô thị vay vốn của các Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại các tỉnh, thành phố như Nam Định, Hải Phòng, Cẩn Thơ; Việt Trì, Hưng Yên, Lạng Sơn…dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải tại Đồng Hới, Quảng Bình và Nha Trang… dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng; dự án nông thôn tổng hợp các tỉnh miền trung.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Tư vấn Cơ sở hạ tầng: Khảo sát, quy hoạch, thiết kế, quản lý dự án và giám sát thi công các công trình hạ tầng đô thị và nông thôn. Lập báo cáo và giám sát thực hiện các chính sách an toàn về môi trường và xã hội. Truyền thông, tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cộng đồng.
 • Đầu tư: Dự án cấp nước. Sản xuất vật liệu xây dựng. Bán hàng và xây dựng

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 02/07/2001
Số ĐKKD 0101143879
Ngày cấp ĐKKD 28/07/2022
Vốn điều lệ 767.650.320.000
Mã số thuế 0101143879
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • Tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM) là Công ty TNHH Nước và Môi trường Đường Thành (W&E Ltd) được thành lập ngày 02/07/2001. Công ty hoạt động trong lĩnh vực chính là Tư vấn cấp thoát nước và môi trường – xã hội.
 • Năm 2004, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Thăng Long (Infra-TL).
 • Ngày 2/7/2007, VĐL công ty là 7 tỷ đồng.
 • Ngày 15/7/2007, VĐL nâng lên 11 tỷ đồng.
 • Từ ngày năm 2010-2012, VĐL nâng lên 25 tỷ đồng.
 • Ngày 07/10/2013, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu Tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM) với mục đích tái cơ cấu tổ chức, nhấn mạnh vào 2 ngành nghề kinh doanh là Tư vấn và Đầu tư, phù hợp hơn với chiến lược kinh doanh của Công ty. Công ty cũng bắt đầu thực hiện Chương trình tuân thủ gọi tắt là CCP, ký với Ngân hàng thế giới. Công ty tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng.
 • Trong giai đoạn 2013 -2014, Công ty hoàn thành việc nâng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng.
 • Năm 2014-2015, VĐL nâng lên 60 tỷ đồng.
 • Năm 2015, VĐL nâng lên 300 tỷ đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 325.542.980.000 đồng.
 • Ngày 5/2/2018, Công ty đổi tên thành CTCP Halcom Việt Nam.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 28/07/2022
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 11.000
KL đang niêm yết 76.765.032
Tổng giá trị niêm yết 767.650.320.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Quang Huân Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Việt Dũng Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Lâm Thành viên HĐQT
Phan Đăng Hoàn Trưởng ban kiếm soát
Trần Bắc Mỹ Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Trường Giang Thành viên Ban kiểm soát
Kim Gi Yuon Giám đốc
Bùi Thị Xuyến Kế toán trưởng
Đinh Thị Hải Vinh Đại diện công bố thông tin