Giới thiệu

Đối với mảng sản xuất, gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá, Công ty cổ phần Hòa Việt với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là đầu tư và thu mua, chế biến và tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá đã luôn luôn là đơn vị dẫn đầu của ngành sản xuất nguyên liệu thuốc lá trong cả nước về năng suất, chất lượng, hiệu quả. Doanh số năm sau cao hơn năm trước, liên tiếp trong nhiều năm, Hòa Việt là một trong các đơn vị đứng đầu về doanh thu tiêu thụ nguyên liệu của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Trồng cây thuốc lá, thuốc lào;
 • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào;
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: kinh doanh, xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;
 • Sản xuất sản phẩm thuốc lá;
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống: Tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: Kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan;
   

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 24/03/2005
Số ĐKKD 3600262193
Ngày cấp ĐKKD 18/04/2013
Vốn điều lệ 128.530.520.000
Mã số thuế 3600262193
Ngành nghề & Lĩnh vực Hàng tiêu dùng cá nhân và gia đình > Thuốc lá

 • Công ty CP Hòa Việt là Doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
 • Năm 2005, Công ty CP Hòa Việt được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên Liệu Thuốc Lá Nam. Công ty Cổ phần Hòa Việt được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp phép thành lập vào ngày 24/03/2005, theo giấy phép kinh doanh số 4703000208, với số vốn điều lệ ban đầu là 107.270.000.000 đồng.  
 • Công ty hoạt động theo Giấy CNĐKDN công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp: 3600262193 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/03/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 18/04/2013.
 • Ngày 04/10/2007, CTCP Hòa Việt trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 759/UBCK-QLPH của UBCKNN ngày 04/10/2007.
 • Ngày 18/7/2006, VĐL công ty nâng lên thành 111.560.800.000 đồng.
 • Ngày 31/5/2007, VĐL nâng lên 116.581.040.000 đồng.
  .
 • Ngày 12/5/2011, VĐL nâng lên 122.410.020.000 đồng.
 • Ngày 16/5/2012, VĐL nâng lên 128.530.520.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 18/04/2013
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 11.100
KL đang niêm yết 12.853.052
Tổng giá trị niêm yết 128.530.520.000

Ban lãnh đạo

Châu Tuấn Chủ tịch HĐQT
Đinh Tiến Lộc Thành viên HĐQT
Nguyễn Diệu Hương Thành viên HĐQT
Lương Hữu Hưng Thành viên HĐQT
Phan Quốc Toàn Thành viên HĐQT
Đào Xuân Lập Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Hữu Hồng Sơn Thành viên Ban kiểm soát
Lê Hoàn Vũ Thành viên Ban kiểm soát
Lương Hữu Hưng Giám đốc
Phan Quốc Toàn Phó Giám đốc
Nguyễn Đức Lượng Phó Giám đốc
Nguyễn Nguyên Quốc Vũ Kế toán trưởng
Nguyễn Nguyên Quốc Vũ Đại diện công bố thông tin