Giới thiệu

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc tiền thân là CTCP Thương mại và Đầu Tư Hà Nội - Kinh Bắc được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu ngày 09/11/2009 với vốn điều lệ là 1,8 tỷ đồng. Mục tiêu của công ty là đưa công ty phát triển thành một doanh nghiệp có tầm cỡ trong lĩnh vực Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm của Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Chế biến và kinh doanh sắn lát, hồ tiêu phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước;
 • Chế biến và kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Ngô, sắn, cám gạo, đậu tương;
 • Chế biến lúa gạo xuất khẩu và tiêu dùng nội địa;
   

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0104246382
Ngày cấp ĐKKD 22/08/2018
Vốn điều lệ 515.999.990.000
Mã số thuế 0104246382
Ngành nghề & Lĩnh vực Thực phẩm và đồ uống > Sản phẩm thực phẩm

 • CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc tiền thân là CTCP Thương mại và Đầu Tư Hà Nội - Kinh Bắc được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu ngày 09/11/2009 với vốn điều lệ là 1,8 tỷ đồng.
 • Ngày 2/7/2014, Công ty chính thức đổi tên thành CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc.
 • Cho đến nay, quy mô của công ty phát triển rõ rệt thể hiện ở quy mô vốn điều lệ được tăng từ 1,8 tỷ lên 200 tỷ đồng và được UBCKNN chấp thuận công ty đại chúng ngày 13/02/2015.
 • Tháng 11/2009 VĐL là 1.800.000.000 đồng.
 • Tháng 05/2011 tăng VĐL từ 1.800.000.000 đồng lên 12.000.000.000 đồng.
 • Tháng 06/2012 tăng VĐL từ 12.000.000.000 đồng lên 25.000.000.000 đồng.
 • Tháng 12/2012 tăng VĐL từ 25.000.000.000 đồng lên 45.000.000.000 đồng.
 •  Tháng 09/2014 tăng VĐL từ 45.000.000.000 đồng lên 120.000.000.000 đồng.
 •  Tháng 11/2012 tăng VĐL từ 120.000.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng.
 • Ngày 31/12/2016, VĐL đạt 515.999.990.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 22/08/2018
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 800
KL đang niêm yết 51.599.999
Tổng giá trị niêm yết 515.999.990.000

Ban lãnh đạo

Dương Quang Lư Chủ tịch HĐQT
Uông Huy Đông Thành viên HĐQT
Đỗ Dương Thông Thành viên HĐQT
Trương Danh Hùng Thành viên HĐQT
Phạm Thị Hải An Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Huy Hoàng Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Thùy Anh Thành viên Ban kiểm soát
Dương Quang Lư Tổng giám đốc
Trương Danh Hùng Phó Tổng giám đốc
Uông Huy Đông Phó Tổng giám đốc
Lê Văn Quang Kế toán trưởng
Trần Thị Thu Trang Đại diện công bố thông tin