Giới thiệu

Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình được thành lập ngày 05/12/2003 từ việc chuyển bộ phận Doanh nghiệp nhà nước là Nông trường cao su Hòa Bình và Nhà máy chế biến cao su Hòa Bình trực thuộc Công ty Cao su Bà Rịa thành Công ty cổ phần cao su Hòa Bình. Công ty hoạt động trong lĩnh vực trồng, khai thác, chế biến mủ cao su với quy mô diện tích vườn cậy hiện tại khoảng 5.000m2 và năng lực nhà máy sơ chế hiện khoảng 6.000 tấn/năm. Chất lượng vườn cây của Công ty khá tốt, năng suất khai thác bình quân 1.86 tấn/ha, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (1 tấn/ha). Ngoài sản lượng khai thác hàng năm khoảng 9.000 tấn, Công ty tổ chức thu mua bên ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhưng sản lượng không đáng kể, khoảng 1.000 tấn/năm và không ổn định. Sản phẩm Công ty được tiêu thụ cả trong và ngoài nước với tỷ lệ sản lượng xuất khẩu trên 50%.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Trồng cây cao su;
 • Khai thác gỗ cây cao su;
 • Bán buôn cao su nguyên liệu;
 • Sơ chế mủ cao su;
 • Bán buôn gỗ cây cao su và gỗ cao su chế biến;
 • Vận tải hành khách đường bộ khác;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Khai thác gỗ cao su;
 • Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại, kinh doanh bất động sản;
 • Trồng rau các loại, trồng đậu các loại;
 • Trồng cây ăn quản vùng nhiệt đới và cận nhiệt đói. Trồng cây ăn quả khác;
 • Trồng cây gia vị hàng năm. Trồng cây hàng năm khác còn lại;
 • Trồng cây điều;
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ. Trồng rừng và chăm sóc rừng khác;
 • Trồng cây có hạt chứa dầu;
 • Trồng cây lấy quả chứa dầu;
 • Trồng cây hồ tiêu;
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm;
 • Trồng cây lâu năm khác;
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm;
 • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm;
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt;
 • Chế biến và bảo quản rau quả;
 • Bán buôn thực phẩm;
 • Khai thác lâm sản trừ gỗ;
 • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 20/11/1981
Số ĐKKD 3500657173
Ngày cấp ĐKKD 03/10/2022
Vốn điều lệ 302.066.220.000
Mã số thuế 3500657173
Ngành nghề & Lĩnh vực Hóa chất > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

 • Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được thành lập theo quyết định số 5630/QĐ/BNN-TCCB/2003 ngày 05/12/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Nông trường cao su Hòa Bình - Bộ phận doanh nghiệp nhà nước Công ty cao su Bà Rịa thành công ty cổ phần.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4903000095, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 22/04/2004, cấp lại lần thứ nhất ngày 01/03/2007 và cấp lại lần thứ hai ngày 07/05/2008.
 • Vốn điều lệ ban đầu: 96.000.000.000 đồng, trong đó vốn nhà nước chi phối 67,2 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 70%
 • 10/10/2005, được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty tổ chức bán đấu giá cổ phần Nhà nước ra bên ngoài với số lượng 144.000 cổ phần (mệnh giá tại thời điểm: 100.000đ/CP) giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước còn 55% vốn điều lệ.
 • Ngày 12/02/2007: Tăng vốn điều lệ từ 96 tỷ lên 172.609.760.000 đồng theo hình thức chia thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
 • Ngày 26/12/2006, Công ty Chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch của Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM.
 • Ngày 14/8/2015, VĐL nâng lên 241.653.660.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 302.066.220.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 03/10/2022
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 142.000
KL đang niêm yết 30.206.622
Tổng giá trị niêm yết 302.066.220.000

Ban lãnh đạo

Trần Khắc Chung Chủ tịch HĐQT
Bùi Phước Tiên Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Quang Thành viên HĐQT
Võ Văn Tuấn Thành viên HĐQT
Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT
Trần Minh Đợi Trưởng ban kiếm soát
Hoàng Quốc Hưng Thành viên Ban kiểm soát
Huỳnh Thị Ngọc Thu Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Quang Tổng giám đốc
Vũ Quang Khải Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Chơn Cường Kế toán trưởng
Nguyễn Chơn Cường Đại diện công bố thông tin