Giới thiệu

Hiện tại, quy mô tổng tài sản cũng như vốn chủ sở hữu của Hestia còn tương đối nhỏ, hoạt động kinh doanh chưa đa đạng, Công ty chủ yếu mới chỉ có thu nhập từ đầu tư tài chính trên thị trường chứng khoán. Năm 2014, do với thành lập, Công ty kinh doanh lỗ, song đến năm 2015 Công ty đã bắt đầu kinh doanh có lãi. Đến 9 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận của công ty tăng lên và đã bù đắp được khoản lỗ lũy kế đến năm 2016. Nhận thấy tiềm năng phát triển trong ngắn hạn của thị trường chứng khoán khi hàng loạt các Tổng công ty, doanh nghiệp lớn tham gia thị trường, Công ty dự kiến vẫn tiếp tục tham gia kinh doanh trên thị trường chứng khoán.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Hoạt động tư vấn đầu tư;
 • Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý. Lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch, chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển;
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;
 • Tư vấn bất động sản;
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp: Pho tô, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác;
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèn, vật liệu phụ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0106459724
Ngày cấp ĐKKD 14/05/2019
Vốn điều lệ 78.727.270.000
Mã số thuế 0106459724
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

 • Công ty được sở kế  hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 19/2/2014, với VĐL ban đầu là 8.200.000.000 đồng;
 • Ngay từ khi mới thành lập, Hestia luôn định hướng con người là nền tảng, phương pháp đầu tư làm cốt lõi cho sự phát triển. Hestia là một công ty đón đầu trong việc áp dụng phương pháp đầu tư giá trị để xây dựng một kế hoạch đầu tư ổn định với lợi nhuận kỳ vọng cho các cổ đông hằng năm từ 15% – 20%;
 • Ngày 31/8/2016, VĐL nâng lên 16 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành công ty đại chúng: 9/11/2016;
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 45.808.460.000 đồng.
 • Năm 2018: VĐL nâng lên 78.727.270.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 14/05/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 7.872.727
Tổng giá trị niêm yết 78.727.270.000

Ban lãnh đạo

Lê Văn Việt Chủ tịch HĐQT
Lã Giang Trung Thành viên HĐQT
Trần Phương Dung Thành viên HĐQT
Đỗ Thị Hằng Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thanh Giang Thành viên Ban kiểm soát
Lại Anh Đức Thành viên Ban kiểm soát
Lã Giang Trung Giám đốc
Đoàn Ngọc Hiệp Kế toán trưởng
Lã Giang Trung Đại diện công bố thông tin