Giới thiệu

Hiện nay, cả nước có 12 công ty hoạt động trong lĩnh vực hoa tiêu với khoảng 417 hoa tiêu các hạng, trong đó có khoảng 165 hoa tiêu ngoại hạng. Nhìn chung, so với doanh nghiệp đang hoạt động trong cùng ngành nghề trên toàn quốc thì Công ty hiện có quy mô trung bình. Xuất phát từ chính sách của Nhà nước nên sức cạnh tranh với Công ty hoa tiêu trên vùng biển Quảng Ninh còn hạn chế, do địa bàn hoạt động bị giới hạn tại Phao số 0- Cẩm phả và ngược lại.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cặp bến;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
 • Giáo dục nghề nghiệp;
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
 • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương;
 • Vận tải hành khách đường thủy nội địa.

 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 04/04/2006
Số ĐKKD 5700587583
Ngày cấp ĐKKD 22/08/2017
Vốn điều lệ 20.220.000.000
Mã số thuế 5700587583
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Dịch vụ vận tải

 •  Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV tiền thân là CTCP Hoa tiêu hàng hải TKV, được thành lập vào ngày 4/4/2006;
 • Năm 2008, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình TNHH MTV 100% vốn của TKV;
 • Công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận ĐKKD Công ty TNHH MTV số 5700587583 do Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 22/8/2017.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 22/08/2017
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 30.100
KL đang niêm yết 404.400
Tổng giá trị niêm yết 4.044.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Huyên Thành viên HĐQT
Trần Đạo Thành viên HĐQT
Hoàng Thị Thường Thành viên HĐQT
Phạm Tuấn Phong Thành viên HĐQT
Vũ Thị Dung Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Mai Huyền Thành viên Ban kiểm soát
Đoàn Ngọc Bích Thành viên Ban kiểm soát
Trần Đạo Giám đốc
Hoàng Thị Thường Phó Giám đốc
Phạm Tuấn Phong Phó Giám đốc
Lê Thị Thu Trang Kế toán trưởng