Giới thiệu

Chiến lược phát triển của công ty là :Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác marketing, mua sắm thêm máy móc thiết bị để đa dạng hoá các mặt hàng in. Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in đồng thời đa dạng hóa đầu tư: hợp tác góp vốn vào các doanh nghiệp khác, với các đối tác trong và ngoài nước, liên doanh liên kết đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để cho thuê...

Lĩnh vực kinh doanh

 • In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn biểu, sản phẩm bao bì, các giấy tờ quản lí kinh tế xã hội;
 • Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;
 • Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh;
 • Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in;
 • Tổ chức liên kết, xuất bản, in và phát hành lịch, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác. Sản xuất và kinh doanh thiết bị, dụng cụ giáo dục;
 • Kinh doanh vận tải hàng, vận tải khách theo hợp đồng;
 • Kinh doanh nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh;
 • Buôn bán sách.
   

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 11/03/2004
Số ĐKKD 0400459486
Ngày cấp ĐKKD 21/01/2021
Vốn điều lệ 918.049.800.000
Mã số thuế 0400459486
Ngành nghề & Lĩnh vực Truyền thông > Xuất bản

 • Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát là Công ty được thành trên cơ sở  cổ phần hóa Xí nghiệp in Sách giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục theo Quyết định số 7975/QĐ-BDG&ĐT-TCCB ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000201 cấp lần đầu ngày 12/01/2004 và sửa đổi lần thứ hai 14/8/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định pháp lý hiện hành có liên quan;
 • Công ty chính thức được Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kí quyết định số 27/QĐ-TTGDHC ngày 17/11/2006 chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch với mã chứng khoán là HTP;
 •  Ngày 14/12/2006 cổ phiếu của Công ty chính thức khai trương giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 • Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là : 9.000.000.000 đồng tương ứng 900.000 CP;
 • Tháng 6/2007 Công ty đã trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 40% và nâng vốn điều lệ của Công ty lên 12.600.000.000 đồng, tương ứng với 1.260.000 cổ phiếu;
 • Tháng 10/2010, Công ty phát hành 544.980 cổ phiếu để huy động thêm vốn, nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên 18.049.800.000 đ.
 • Ngày 29/3/2019, Công ty đổi tên thành CTCP HTINVEST.
 • Ngày 22/1/2020, Công ty đổi tên thành CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát.
 • Năm 2021: VĐL nâng lên 918.049.800.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 21/01/2021
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 27.600
KL đang niêm yết 91.804.980
Tổng giá trị niêm yết 918.049.800.000

Ban lãnh đạo

Phạm Duy Chủ tịch HĐQT
Phạm Văn Huy Thành viên HĐQT
Vũ Lã Ngọc Hân Thành viên HĐQT
Phạm Thị Thu Hương Thành viên HĐQT
Vương Quang Hưng Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hoàng Vân Trưởng ban kiếm soát
Hồ Phú Cường Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Thu Mai Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Văn Huy Tổng giám đốc
Đỗ Tuấn Anh Kế toán trưởng
Mai Văn Thanh Đại diện công bố thông tin