Giới thiệu

Công ty hoạt động ở khu vực phía Nam, bao gồm Miền Đông Nam Bộ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Công ty cũng đáp ứng được 82% tổng khối lượng của nhu cầu vận chuyển mặt hàng xi măng và các phụ gia của xi măng theo đường bộ.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
 • Bốc xếp hàng hóa;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;
 • Bán buôn xi măng, bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
 • Thoát nước và xử lý nước thải;
 • Thu gom rác thải không độc hại;
 • Thu gom rác thải độc hại;
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 28/04/1994
Số ĐKKD 0301975289
Ngày cấp ĐKKD 06/12/2021
Vốn điều lệ 131.040.000.000
Mã số thuế 0301975289
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Dịch vụ vận tải

 • Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên tiền thân là Xí Nghiệp Vận Tải, một bộ phận trực thuộc của Công Ty Xi măng Hà Tiên 1, được chính thức thành lập theo quyết định số 145 / TCT – TCLĐ ngày 28.04.1994 của Tổng Công Ty Xi Măng Việt Nam. Trong thời gian từ năm 1994 đến năm 2000, Xí Nghiệp Vận Tải là đơn vị hạch toán phụ thuộc, phục trách toàn bộ khâu vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào cho Công Ty Xi măng Hà Tiên 1.
 •  Ngày 21.01.2000, Thủ Tướng Chính Phủ đã ký quyết định số 24 / 2000/ QĐ – TTg chuyển Xí Nghiệp Vận Tải thành Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên.
 • Ngày 07.04.2000, Đại hội cổ đông thành lập của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên được tiến hành, đã thông qua “ Điều lệ tổ chức và hoạt động“ của Công Ty, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 • Ngày 24.04.2000. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000047 và được cấp thay đổi lần thứ nhất vào ngày 01 tháng 06 năm 2007 cho Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên.
 • Theo Quyết định số 41/UBCK–GPNY ngày  07/12/2005, Uỷ  ban  Chứng  khoán Nhà nƣớc đã quyết định chính thức cấp phép  niêm yết  cho Công  ty Cổ  phần Vận tải Hà Tiên. Sau đó, theo Thông báo số 791/TTGDHCM–NY ngày 27/12/2005 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, gày  05/01/2006 Công ty chính thức giao dịch 4.800.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán HTV.
 • Ngày 15/4/2009: Cấp giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 do tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ đồng lệ 100,8 tỷ đồng.
 • Ngày 28/9/2015, VĐL nâng lên 131.040.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 06/12/2021
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 17.000
KL đang niêm yết 13.104.000
Tổng giá trị niêm yết 131.040.000.000

Ban lãnh đạo

Hà Quang Hiện Chủ tịch HĐQT
Đỗ Văn Huân Thành viên HĐQT
Hồ Sĩ An Thành viên HĐQT
Bùi Nguyên Quỳnh Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Hưng Thành viên HĐQT
Hà Minh Ngọc Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Huệ Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Thị Thái Hà Thành viên Ban kiểm soát
Đỗ Văn Huân Tổng giám đốc
Phạm Bá Trung Phó Tổng giám đốc
Đàm Minh Tiến Phó Tổng giám đốc
Phạm Thị Ngọc Kế toán trưởng
Phạm Thị Ngọc Đại diện công bố thông tin