Giới thiệu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (Imexco) là một doanh nghiệp xuất nhập khẩu có uy tín của Tp.Hồ Chí Minh từ năm 1983 đến nay với nhiều bạn hàng khắp các lĩnh vực trên khắp 5 châu .Thương hiệu Imexco là một thương hiệu có uy tín trên thương trường trong nước và thế giới...

Lĩnh vực kinh doanh

 • Thu mua, gia công, chế biến và kinh doanh các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản (không gia công chế biến tại trụ sở), hàng công nghệ phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa (trừ chế biến gỗ tại trụ sở).
 • Nhập khẩu và kinh doanh  đồ dùng cá nhân và gia  đình, vật tư, nguyên liệu, máy móc, phương tiện vận tải.
 • Liên doanh hợp tác đầu tư.
 • Kinh doanh địa ốc và kinh doanh kiều hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Sản xuất, mua bán các sản phẩm ngành may (trừ tẩy nhuộm).
 • Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.
 • Mua bán thực phẩm chế biến (trừ kinh doanh dịch vụ ăn uống).
 • Kinh doanh nhà.
 • Cho thuê kho, xưởng, mặt bằng phục vụ mục đích kinh doanh.
 • Mua bán rượu, thuốc lá nội.
 • Quán ăn uống bình dân (không hoạt động tại Tp.Hồ Chí Minh).
 • Sản xuất, mua bán bao bì nhựa (trừ tái chế phế thải).
 • In trên bao bì (trừ in tráng bao bì kim loại).
 • Đại lý vận tải hàng.
 • Gia công, sản xuất lưới các loại.
 • Sản xuất sản phẩm bằng kim loại: móc treo (không hoạt động tại trụ sở).

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 25/11/1982
Số ĐKKD 4103002078
Ngày cấp ĐKKD 08/06/2009
Vốn điều lệ 30.000.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh tiền thânlà doanh nghiệp nhà nước  Căn cứ Nghị quyết 01 ngày 14/09/1982 của BộChính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác của Tp.Hồ Chí Minh vàbản thỏa thuận thống nhất giữa Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh và Bộ trưởng BộNgoại thương, ngày 25/11/1982 UBND Tp.Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 298/QĐ-UBthành lập Công ty Xuất nhập khẩu Thành phố (Imex SaiGon).

 • Ngày 1/6/1983 UBND TP có Quyết định số 77/QĐ-UB chuyển Công ty XNK TP (IMEX SAIGON) thành Tổng Công Ty Xuất Nhập Khẩu TP. HCM (IMEXCO) trực thuộc quản lý của Sở Ngoại thương TP
 • Thực hiện Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 và Nghị định 156/HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi, bổ dung Nghị định 388/HĐBT về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước, năm 1994 Imexco được thành lập lại doanh nghiệp nhà nước với tên gọi là Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (Imexco) theo Quyết định số 09/QĐ-UB ngày 10/12/1994 của UBND Tp.Hồ Chí Minh
 • Thực hiện Quyết định số 3375/QĐ-UB ngày 18/08/2003 của UBND Tp.Hồ Chí Minh, Imexco đã được chuyển hình thức sở hữu từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần và chính thức hoạt động từ tháng 02/2004 với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 08/06/2009
Nơi niêm yết OTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn
KL đang niêm yết 3.000.000
Tổng giá trị niêm yết 30.000.000.000

Ban lãnh đạo

Dương Kỳ Hiếu Chủ tịch HĐQT
Lê Việt Dũng Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Gia Tường Thành viên HĐQT
Đỗ Nguyễn Kỳ Trung Thành viên HĐQT
Lý Thanh Tòng Trưởng ban kiếm soát
Trần Văn Kiến Thành viên Ban kiểm soát
Phan Lê Thùy Vi Thành viên Ban kiểm soát
Dương Kỳ Hiếu Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Gia Tường Phó Tổng giám đốc
Đỗ Nguyễn Kỳ Trung Phó Tổng giám đốc
Đào Văn Thơm Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Gia Tường Đại diện công bố thông tin