Giới thiệu

Công ty hiện đang quản lý mạng lưới cấp thoát nước trên địa bàn TP. Nha Trang và Huyện Diêm Khánh. Công ty đã xây dựng và phát triển gần 800 km đường ống các loại, cung cấp nước sạch cho hơn 120.000 hộ khách hàng, chiếm 95% trên tổng số hộ dân ở địa bàn Nha Trang và 30% tổng số hộ dân huyện Diêm Khánh. Tại đại bàn hoạt động này, Công ty không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. So với các đơn vị trong ngành nói chung, Khawassco là một trong những công ty cấp thoát nước có uy tín của khu vực miền Trung.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tu du lịch;
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí;
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước;
 • Xây dựng công trình công ích khác;
 • Xây dựng công trình thủy;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
 • Thoát nước và xử lý nước thải;
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 • Kiểm định đồng hồ đo nước từ 15mm đến 10mm, Kiểm định đồng hồ điện tử. Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường nước;
 • Khách sạn;
 • Cho thuê văn phòng;
 • Đại lý du lịch;
 • Điều hành tua du lịch;
 • Kinh doanh nhà hàng;
 • Thu gom rác thải không độc hại;
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;
 • Lắp đặt hệ thống điện;
 • Tư vấn quản lý dự án công trình cấp thoát nước, tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng sự toán và dự toán các công trình.Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh nước. Đám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường dây và trạm biến áp. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiêp;
 • Sản xuất nước đá sạch;
 • Khai thác và xử lý cung cấp nước sạch;
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 29/10/1979
Số ĐKKD 4200238007
Ngày cấp ĐKKD 01/11/2022
Vốn điều lệ 285.999.960.000
Mã số thuế 4200238007
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

 • CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa tiền thân là Công ty cấp thoát nước Phú Khánh, được thành lập từ ngày 29/10/1979;
 • Ngày 29/1/1976, UBND tỉnh Phú Khánh có Quyết định số 05/QĐ-TCCQ chuyển giao Nhà máy nước Nha Trang từ Công ty Giao thông vận tải sang Công ty Xây dựng Phú Khánh;
 • Năm 1979, Nhà máy nước Nha Trang và nhà máy nước Cam Ranh được sáp nhập thành Nhà máy nước Phú Khánh, trực thuộc Công ty Quản lý nhà đất và công trình công cộng Phú Khánh;
 • Ngày 29/10/1979, UBND tỉnh Phú Khánh có Quyết định số 2457/UB-TC thành lập Công ty Cấp thoát nước Phú Khánh;
 • Năm 2010, Công ty Cấp thoát nước Phú Khánh chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 26/6/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa;
 • Ngày 17/7/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa;
 • Ngày 31/12/2013, Công ty chính thức hoạt động theo hình thức CTCP theo Giấy ĐKKD số 4200238007 với tên gọi là CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa với VĐL là 260 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 31/12/2013,

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/11/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 13.100
KL đang niêm yết 26.000.000
Tổng giá trị niêm yết 260.000.000.000

Ban lãnh đạo

Vũ Văn Bình Chủ tịch HĐQT
Trương Khắc Hoành Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Đàm Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Quân Thành viên HĐQT
Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT
Hoàng Long Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Thùy Ninh Thành viên Ban kiểm soát
Quách Vĩnh Bình Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Đàm Tổng giám đốc
Nguyễn Hồng Sơn Phó Tổng giám đốc
Vũ Văn Bình Phó Tổng giám đốc
Võ Thị Khánh Hòa Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Quân Kế toán trưởng
Võ Thị Khánh Hòa Đại diện công bố thông tin