Giới thiệu

Tập thể Công ty từ khi thành lập và trải qua các giai đoạn chuyển tiếp các mô hình hoạt động đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho giai đoạn 1998 – 2003 và giai đoạn 2009 - 2013 (Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 14/01/2013). Được Bộ Công thương tặng Bằng khen với những đóng góp đối với ngành (Quyết định số 6406 ngày 07/12/2010 của Bộ Công thương). Được Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen qua các năm; được Đảng bộ, chính quyền địa phương tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen, giấy khen các loại.  

Lĩnh vực kinh doanh

 • Thu gom, vận chuyển, xử lý rác: nạo vét kênh mương, cống rãnh; Quản lý, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại các công viên, vỉa hè;
 •  Quản lý, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông;
 •  Quản lý, vận hành, duy tu và thi công hè phố, cống thoát nước;
 • Quản lý, bảo vệ nghĩa trang Nhân dân thành phố Kon Tum, Nhà tang lễ tỉnh Kon Tum;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng công trình công ích.
   

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 18/09/1992
Số ĐKKD 6100146571
Ngày cấp ĐKKD 05/12/2019
Vốn điều lệ 12.103.300.000
Mã số thuế 6100146571
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Ngày 18/9/1992, UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 114/QĐ-UB về việc thành lập Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Kon Tum;
 • Ngày 12/02/1999, Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum được thành lập trên cơ sở chia tách Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Kon Tum theo Quyết định số 06/QĐ-UB của UBND tỉnh Kon Tum;
 • Ngày 28/6/2010, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Kon Tum;
 • Ngày 08/5/2015, UBND tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum thành công ty cổ phần;
 • Ngày 31/12/2015, Công ty cổ phần Môitrường đô thị Kon Tum được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3, chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 12.103.300.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 05/12/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 13.800
KL đang niêm yết 1.210.330
Tổng giá trị niêm yết 12.103.300.000

Ban lãnh đạo

Phạm Văn Hải Chủ tịch HĐQT
Phan Đình Việt Thành viên HĐQT
Trần Quốc Tuấn Thành viên HĐQT
Hoàng Văn Danh Thành viên HĐQT
Võ Thị Năm Trưởng ban kiếm soát
Trương Trung Kiên Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Hạnh Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Văn Hải Tổng giám đốc
Trương Cảnh Vinh Phó Tổng giám đốc
Trần Minh Tấn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Sáng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Công Tường Kế toán trưởng
Nguyễn Đình Chương Đại diện công bố thông tin