Giới thiệu

Là doanh nghiệp với 35 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty tự hào đã đóng góp xây dựng và trưởng thành, Công ty có công trình trọng điểm quốc gia, góp phần làm thay đổi diện mạo đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong quá trình hình thành và phát triển, cùng với việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, công ty đã đổi mới toàn diện lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật, máy móc thiết bị, công nghệ - áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tạo ra năng lực và khả năng cạnh tranh to lớn, đa dạng hóa sản phẩm từ san nền, xử lý nền móng, xây dựng, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép, đủ khả năng thi công nhiều công trình trọng điểm nhà nước...

Lĩnh vực kinh doanh

 • Chuẩn bị mặt bằng: xử lý nền móng bằng phương tiện cơ giới. Vận tải, san lấp nền móng các loại công trình xây dựng bằng phương tiện cơ giới;
 • Xây dựng các công trình dân dụng;
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 • Sản xuất bê tông và các sản xuất từ xi măng và thạch cao;
 • Xây dựng công trình công nghiệp - thủy điện - thủy lợi, giao thông.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 24/02/1981
Số ĐKKD 0100106433
Ngày cấp ĐKKD 24/09/2019
Vốn điều lệ 70.000.000.000
Mã số thuế 0100106433
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • Tiền thân của CTCP Licogi 12 là doanh nghiệp Nhà nước thành lập ngày 24/2/1981 với tên gọi Xí nghiệp thi công cơ giới số 12 tại Hòa Bình;
 • Năm 1990, Xí nghiệp thi công cơ giới số 12 đổi tên thành Xí nghiệp Cơ giới và xây lắp số 12;
 • Năm 1995, Xí nghiệp cơ giới và xây lắp số 12 đổi tên thành Công ty Cơ giới và Xây lắp số 12 theo Quyết định số 01BXD-TCLĐ ngày 2/1/1995 của Bộ xây dựng và chuyển trụ sở về Hà Nội;
 • Tháng 9/2004, Theo Quyết định số 1523/QĐ-BXD ngày 29/9/2004 của Bộ xây dựng, Công ty Cơ giới và Xây lắp số 12 thực hiện quá trình cổ phần hóa;
 • Tháng 1/2005, Công ty chính thức hoạt động theo hình thức CTCP với tên gọi CTCP Cơ giới và Xây lắp số 12 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0103006456 ngày 7/1/2005 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp với VĐL là 11,7 tỷ đông;
 • Tháng 8/2006, Đổi tên thành CTCP Licogi 12;
 • Tháng 7/2006, VĐL nâng lên 17 tỷ đồng;
 • Năm 2007, VĐL nâng lên 50 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 1/2/2008;
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 70.000.000.000 đồng;

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 24/09/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 7.000.000
Tổng giá trị niêm yết 70.000.000.000

Ban lãnh đạo

Dương Xuân Quang Chủ tịch HĐQT
Hoàng Minh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT
Dương Xuân Tứ Thành viên HĐQT
Nguyễn Tuấn Cường Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Chung Thành viên HĐQT
Ngô Hương Lan Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Hoài Nam Thành viên Ban kiểm soát
Phan Thế Nghĩa Thành viên Ban kiểm soát
Dương Xuân Quang Tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Cường Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Hữu Tuấn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Chung Kế toán trưởng
Hoàng Minh Tuấn Đại diện công bố thông tin