Giới thiệu

Qua nhiều năm hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng không ngừng phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân 20% năm, tổng tài sản trên 100 tỷ đồng. Đội ngũ lao động có năng lực và tâm huyết với công việc, với sự phát triển của Công ty.Mục tiêu trong thời gian tới của công ty là Ưu tiên đầu tư cho công tác thị trường, Thực hiện quảng bá thương hiệu, các hoạt động xúc tiến thương mại;Tập trung đầu tư chiều sâu cho các Xí nghiệp có lợi thế về công nghệ sản xuất, nguyên liệu; Đầu tư tìm kiếm các vùng mỏ nguyên liệu...

Lĩnh vực kinh doanh

 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 • Sản xuất sản phẩm chịu lửa;
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
 • Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác;
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng, thạch cao;
 • Xây dựng nhà để ở;
 • Xây dựng nhà không để ở;
 • Phá dỡ;
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Hoàn hiện công trình xây dựng;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Bốc xếp hàng hóa;
 • Cho thue xe có động cơ;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển;
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 18/11/1994
Số ĐKKD 5800391633
Ngày cấp ĐKKD 05/08/2022
Vốn điều lệ 200.000.000.000
Mã số thuế 5800391633
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

 • Công ty Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng được thành lập theo Quyết Định số 981 QĐ/UB – TC của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 18/11/1994 với 02 đơn vị trực thuộc là xí nghiệp Vật liệu xây dựng số 1 Tam Bố Di Linh ( CTCP Hiệp Thành hiện nay) và Xí nghiệp Xây lắp và kinh doanh VLXD Đức Trọng và 03 phân xưởng sản xuất đá.
 • Ngày 17/03/2003 Công ty Vật Liệu Xây dựng Lâm Đồng thực hiện cổ phần hóa và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 28/05/2003.
 • Năm 2006: Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM vào ngày 20/12/2006.
 • Theo giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 5 ngày 22/04/2009 VĐL của công ty là 85 tỷ đồng.
 • Năm 2018, VĐL nâng lên 100.000.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 05/08/2022
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 39.900
KL đang niêm yết 20.000.000
Tổng giá trị niêm yết 200.000.000.000

Ban lãnh đạo

Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT
Nguyễn An Thái Phó Chủ tịch HĐQT
Mai Nam Dương Thành viên HĐQT
Ngô Văn Minh Thành viên HĐQT
Hầu Văn Tuấn Thành viên HĐQT
Lê Văn Quý Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát
Trần Hùng Phương Thành viên Ban kiểm soát
Lê Thị Thủy Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn An Thái Tổng giám đốc
Lê Cao Quang Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thanh Toàn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Quang Duyệt Phó Tổng giám đốc
Lê Nam Đồng Phó Tổng giám đốc
Lê Thanh Hòa Phó Tổng giám đốc
Trần Văn Hiến Phó Tổng giám đốc
Dương Thị Ngọc Ngân Kế toán trưởng
Nguyễn An Thái Đại diện công bố thông tin