Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh nhà
 • Nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất
 • Xây dựng hạ tầng cụm, khu công nghiệp
 • Cho thuê kho bãi
 • Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông
 • San lấp mặt bằng, bễn bãi
 • Mua bán bách hóa, hàng may mặc, hàng kim khí điệm máy, thiết bị - máy móc văn phòng, thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, thiết bị máy móc ngành giáo dục - nông nghiệp, tiểu thủ công
 • Trang thiết bị y tế, hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm công nghệ, nông sản, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất
 • Nạo vét kênh rạch phuc vụ giao thông thủy lợi
 • Chế biến lương thực, thực phẩm, nông, thủy, hải sản
 • Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ
 • Dịch vụ Lao động
 • Sản xuất phần mềm máy tính
 • Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông
 • Dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng Internet

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD
Ngày cấp ĐKKD 01/01/0001
Vốn điều lệ 100.000.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Công ty cổ phần Liên Minh được thành lập vào ngày 14/09/2001 từ ba cổ đông chính là Liên Minh Hợp xã thành phố HCM, HTX Quyết Thắng, và HTX Thương Mại - Dịch vụ Bình Chánh với vốn điều lệ là 1,6 tỷ đồng
 • Năm 2003: Tăng vốn đìều lệ lên 9.6 tỷ;
 • Đầu 2007:  Tăng vốn điều lệ lên 27 tỷ;
 • Cuối 2007:  Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ
 • Tháng 10/2010, Liên Minh thực hiện đăng ký trở thành công ty đại chúng
 • Đến thời điểm 31/12/2010, tổng tài sản của Công ty cổ phần Liên Minh đạt 479 tỷ đồng trong đó nguồn vốn tự có là 136 tỷ đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/01/0001
Nơi niêm yết OTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn
KL đang niêm yết 10.000.000
Tổng giá trị niêm yết 100.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Hùng Cường Chủ tịch HĐQT
Shawn E. Brown Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Ngọc Nga Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Tòng Thành viên HĐQT
Chu Văn Trung Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Mận Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Văn Tòng Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Thiên Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Tuyết Loan Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Hùng Cường Tổng giám đốc
Vũ Hoàng Phước Phó Tổng giám đốc
Chu Thị Thanh Thảo Kế toán trưởng