Giới thiệu

Tính về quy mô tổng tài sản, dự nợ cho vay, huy động vốn LPBank  đứng thứ 13 trên tổng số 35 ngân hàng thương mại và đứng thứ 9 trên tổng 28 ngân hàng TMCP ở Việt Nam. Tính về VĐL,  LPBank đứng thứ 16 trên tổng số 35 ngân hàng thương mại và đứng thứ 12 trên tổng số 28 ngân hàng TMCP. Như vây, xét về quy mô, LPBank chỉ đứng sau top 10 các ngân hàng có quy mô lớn nhất của Việt Nam dù chỉ mới thành lập được 9 năm. Đặc biệt trong năm 2016, kết quả kinh doanh của  LPBank cho thấy sự nỗ lực và bứt phá mạnh mẽ, mở ra cơ hội lọt vào top 10 các ngân hàng lớn hàng đầu của Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Huy động vốn:
  • Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác
  • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái p hiếu và các giấy tờ có giá khác đề huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi được thống đốc NHNN chấp thuận
  • Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của tổ chức tín dụng nước ngoài
  • Vay vốn ngắn hạn của NHNN theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Hoạt động tín dụng:
  • Cấp tin dụng cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của NHNN
  • Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:
  • Cung ứng các phương tiện thanh toán
  • Thực hiện nhiệm vụ thanh toán trong nước cho khách hàng
  • Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ
  • Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của NHNN
  • Thực hiện các dịch vụ thanh toán quốc thế theo quy định của pháp luật
  • Thực hiện dịch vụ thu chi và chi tiền mặt cho khách hàng
  • Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước. Việc tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế phải được NHNN chấp thuận
 • Các hoạt động khác:
  • Góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật
  • Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của NHNN
  • Trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập Công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hoạch toán độc lập bằng vốn tự có để kinh doanh ngoại hối và vàng trên trị trường trong nước và thị trường quốc tế khi được NHNN chấp thuận
  • Ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, kể các việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác, đại lý
  • Cung ứng dịch vụ bảo hiểm, thành lập Công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân hoạch toán độc lập bằng vốn tự có hoặc liên doanh để kinh doanh bảo hiểm
  • Tư vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng dưới hình thức trực tiếp tư vấn cho khách hàng hoặc thành lập Công ty trực thuộc theo quy định của pháp luật
  • Bảo quản hiện vật quý giá, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật
  • Trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hoạch toán độc lập bằng vốn từ có để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác có liên quan đến hoạt động nhân hàng theo quy định của pháp luật

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 28/03/2008
Số ĐKKD 6300048638
Ngày cấp ĐKKD 29/12/2023
Vốn điều lệ 25.576.164.160.000
Mã số thuế 6300048638
Ngành nghề & Lĩnh vực Ngân hàng > Ngân hàng

 • Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tiền thân là Ngân hàng TMCP Liên Việt được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 91/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 28/3/2008 và Giấy ĐKKD số 63000486638 do Sở KH và ĐT tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 3/4/2008 với VĐL là 3.300 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: năm 2008;
 • Ngày 30/10/2009, VĐL nâng lên 3650 tỷ đồng;
 • Ngày 22/7/2011, Ngân hàng TMCP Liên Việt đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với VĐL là 6.010 tỷ đồng;
 • Năm 2012, VĐL nâng lên 6.460 tỷ đồng.;
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 7.499.994.280.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 29/12/2023
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 11.800
KL đang niêm yết 2.557.616.416
Tổng giá trị niêm yết 25.576.164.160.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Đức Thụy Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Thùy Phó Chủ tịch HĐQT
Lê Minh Tâm Phó Chủ tịch HĐQT
Bùi Thái Hà Phó Chủ tịch HĐQT
Hồ Nam Tiến Phó Chủ tịch HĐQT
Huỳnh Ngọc Huy Thành viên HĐQT
Lê Hồng Phong Thành viên HĐQT
Dương Hoài Liên Trưởng ban kiếm soát
Trần Thanh Tùng Phó TGĐ Kỹ thuật – Sản xuất
Nguyễn Thị Lan Anh Thành viên Ban kiểm soát
Hồ Nam Tiến Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Gấm Phó Tổng giám đốc
Hoàng Văn Phúc Phó Tổng giám đốc
Lê Anh Tùng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Ánh Vân Phó Tổng giám đốc
Vũ Quốc Khánh Phó Tổng giám đốc
Vũ Nam Hương Phó Tổng giám đốc
Đoàn Nguyên Ngọc Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Gấm Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ngọc Đại diện công bố thông tin