Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

 • Môi giới chứng khoán
 • Tự doanh chứng khoán
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD
Ngày cấp ĐKKD 01/01/0001
Vốn điều lệ 1.200.000.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Năm 2000: Thành lập bởi Ngân hàng TMCP Quân Đội với vốn điều lệ 9 tỷ đồng
 • Năm 2003: Tăng vốn điều lệ lên 43 tỷ đồng. Khai trương Chi nhánh tại TP.HCM
 • Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng
 • Năm 2007: Cổ phần hóa, tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng
 • Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 420 tỷ đồng
 • Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng. Khai trương Chi nhánh Hải Phòng. Trở thành công ty chứng khoán có vị trí thị phần môi giới số 1 tại cả hai sở giao dịch HNX và HSX
 • Năm 2010:  Tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng. Khai trương Chi nhánh Vũng Tàu

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/01/0001
Nơi niêm yết OTC
Mệnh giá
Giá chào sàn
KL đang niêm yết
Tổng giá trị niêm yết

Ban lãnh đạo

Lưu Trung Thái Chủ tịch HĐQT
Cao Thị Thúy Nga Phó Chủ tịch HĐQT
Phan Phương Anh Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Châu Thành viên HĐQT
Quách Mạnh Hào Thành viên HĐQT
Nguyễn Thanh Bình Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Nguyệt Hà Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Kim Chung Thành viên Ban kiểm soát
Lưu Trung Thái Tổng giám đốc
Quách Mạnh Hào Phó Tổng giám đốc
Trịnh Khắc Hậu Phó Tổng giám đốc
Trương Tú Anh Kế toán trưởng
Lưu Trung Thái Đại diện công bố thông tin