Giới thiệu

So với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hiện đang niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán, có thể thấy MIC là một doanh nghiệp bảo hiểm có quy mô vốn, tổng tài sản cũng như các chỉ tiêu sinh lời đều khá khiêm tốn. Tuy vậy, MIC lại có tiềm năng rất lớn đối với mảng kinh doan bảo hiểm phục vụ cho các doanh nghiệp thuộc Quân đội và Quân nhân. Trên bình diện toàn thị trường, MIC đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Sau gần 10 năm hoạt động đến nay đã khẳng định là doanh nghiệp bảo hiểm uy tín hàng đầu tại Việt Nam, thị phần đứng TOP 6 thị trường, có hơn 100 sản phẩm dịch vụ bảo hiểm phù hợp với thị trường trong nước và thông lệ quốc tế.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, bao gồm các nghiệp vụ về bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính;

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 08/10/2007
Số ĐKKD 43 GP/KDBH
Ngày cấp ĐKKD 16/11/2016
Vốn điều lệ 1.644.500.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực Bảo hiểm > Công ty bảo hiểm

  • Ngày 8/10/2007, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 43 GP/KDBH thành lập CTCP Bảo hiểm Quân đội. MIC là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập theo Nghị định số 45/CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ với VĐL là 300 tỷ đồng;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 8/10/2007;
  • Ngày 31/5/2011, Bộ tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 43/GPDDC/KDBH đổi tên thành Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội;
  • Năm 2011, VĐL nâng lên 400 tỷ đồng;
  • Năm 2013, VĐL nâng lên 500 tỷ đồng;
  • Năm 2016, VĐL nâng lên 800 tỷ đồng;
  • Năm 2018, VĐL nâng lên 1.300.000.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 16/11/2016
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 15.550
KL đang niêm yết 164.450.000
Tổng giá trị niêm yết 1.644.500.000.000

Ban lãnh đạo

Uông Đông Hưng Chủ tịch HĐQT
Đinh Như Tuynh Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Thủy Thành viên HĐQT
Đặng Quốc Tiến Thành viên HĐQT
Ngô Bích Ngọc Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thảo Trưởng ban kiếm soát
Hoàng Thị Tuyết Mai Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Thị Hồng Thúy Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Thị Hiền Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Tuấn Phó Tổng giám đốc
Đinh Như Tuynh Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Quang Vinh Phó Tổng giám đốc
Lê Như Hải Phó Tổng giám đốc
Ngô Bích Ngọc Phó Tổng giám đốc
Phạm Trung Dũng Phó Tổng giám đốc
Hoàng Thị Hiền Giám đốc tài chính
Ngô Bích Ngọc Giám đốc tài chính
Lê Thị Thanh Hải Kế toán trưởng
Ngô Bích Ngọc Đại diện công bố thông tin