Giới thiệu

Tiền thân của Công ty Masan Nutri-Science, Công ty con thuộc Tập đoàn Masan, Masan Meatlife chính thức đổi tên mới vào tháng 7/2019 nhằm thể hiện rõ mục tiêu chuyển đổi từ một công ty chuyên về thức ăn chăn nuôi thành Công ty theo mô hình hàng tiêu dùng cung cấp sản phẩm thịt có thương hiệu. Đội ngũ lãnh đạo MML là tập thể các thành viên với nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý bên cạnh các chuyên gia hàng đầu trong ngành luôn không ngừng học hỏi và đúc kết kinh nghiệm từ việc triển khai thực tế, quan đó giúp cho chiến lược của Công ty không ngừng được hoàn thiện mà nhờ đó củng cố và nâng dần vị thế của Công ty trong ngành.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
 • Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt. Bán buôn thủy sản. Bán buôn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm;
 • Bán buoont hức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản;
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ ;
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm;
 • Bán lẻ thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và chế biến;
 • Bán lẻ thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến;
 • Bán lẻ thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản;
 • Tư vấn đầu tư.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 07/10/2011
Số ĐKKD 0311224517
Ngày cấp ĐKKD 12/09/2022
Vốn điều lệ 3.271.329.400.000
Mã số thuế 0311224517
Ngành nghề & Lĩnh vực Thực phẩm và đồ uống > Sản phẩm thực phẩm

 • CTCP Masan MeatLife được thành lập vào ngày 7/10/2011 với tên gọi là Công ty TNHH MTV Hoa Kim Ngân với VĐL là 10 tr đồng;
 • Ngày 28/11/2012, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH MTV Sam Kim;
 • Ngày 7/7/2014, Công ty tăng VĐL lên 2.000.010.000.000 đồng, đồng thời đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH Sam Kim;
 • Ngày 31/7/2015, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Masan Mutri - Science;
 • Ngày 29/7/2019, Công ty đổi tên thành CTCP Masan MeatLife;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 25/11/2019;
 • Công ty hoạt động theo Giấy CNĐKKD số 0311224517 do Sở KH và ĐT tp. HCM cấp lần đầu ngày 7/10/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/8/2019 với VĐL là 3.243.274.470.000 đồng.
 • Năm 2020: VĐL nâng lên 3.267.148.470.000 đồng
 • Năm 2021: VĐL là 3.269.884.470.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 12/09/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 80.000
KL đang niêm yết 326.988.447
Tổng giá trị niêm yết 3.269.884.470.000

Ban lãnh đạo

Danny Le Chủ tịch HĐQT
Trần Phương Bắc Thành viên HĐQT
Nguyễn Quốc Trung Thành viên HĐQT
Huỳnh Việt Thăng Thành viên HĐQT
Nguyễn Quốc Trung Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Hồng Điểm Giám đốc tài chính
Mã Hồng Kim Kế toán trưởng
Đỗ Thị Thu Nga Đại diện công bố thông tin