Giới thiệu

Ngân hàng Nam Á thuộc nhóm ngân hàng tầm trung của ngành với hoạt động tập trung chủ yếu ở khu vực TP. HCM và các tỉnh phía nam. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nam Á đã phát triển và mở rộng thị phần, đạt nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Với nhận thức rằng một trong những lý do chủ chốt tạo nên thành công cho một nagan hàng chính là niềm tin của khách hàng, Ngân hàng Nam Á đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng nghiên cứu và thực hiện nhiều chính sách đổi mới về nhân sự, hiện đại hóa công nghệ thông tin,... nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng sử dụng sản phẩm.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Huy động vốn, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ chức tín dụng khác;
 • Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng;
 • Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động vốn từ nước ngoài và dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép;
 • Thực hiện hoạt động bao thanh toán. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính, các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ két, két an toàn;
 • Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp;
 • Uỷ thác cho vay và nhận ủy thác cho vay. Đại lý bảo hiểm, cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng, hoạt động mua nợ, cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư
 • Tham gia đấu thầu, mua bán tín phiếu kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu ngân hàng nhà nước và các giấy tờ có giá trị khác trên thị trường tiền tệ
 • Dịch vụ môi giới tiền tệ 
 • Phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán quy định của Chính phủ và hướng dẫn của ngân hàng nhà nước
 • Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng nhà nước quy định
 • Kinh doanh mua bán vàng miếng
 • Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc sở hữu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0300872315
Ngày cấp ĐKKD 26/03/2022
Vốn điều lệ 8.464.346.610.000
Mã số thuế 0300872315
Ngành nghề & Lĩnh vực Ngân hàng > Ngân hàng

 • Năm 1992, Ngân hàng Nam Á được thành lập với số vốn ban đầu 5 tỷ đồng và gần 50 nhân viên
 • Năm 1993, tăng vốn lên 20 tỷ đồng
 • Năm 1996, Ngân hàng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện  kinh doanh vàng,  tăng vốn lên 29.43 tỷ đồng
 • Năm 2000, tăng vốn lên 49 tỷ đồng
 • Năm 2002, tăng vốn lên 70 tỷ đồng
 • Năm 2004, tăng vốn lên 112,19 tỷ đồng
 • Năm 2005, tăng vốn lên 150 tỷ đồng
 • Năm 2006, tăng vốn lên 550 tỷ đồng, thành lập công ty quản lý nợ và Khai thác tài sản (AMC)
 • Năm 2007, tăng vốn lên 575,92 tỷ đồng
 • Năm 2008, tăng vốn lên 1.252,84 tỷ đồng
 • Năm 2010, tăng vốn lên 2000 tỷ dồng
 • Năm 2011, tăng vốn lên 3000 tỷ đồng
 • Năm 2015, tăng vốn lên 3021 tỷ đồng
 • Năm 2018, tăng vốn lên 3353 tỷ đồng
 • Năm 2019, tăng vốn lên 3890 tỷ đồng
 • Ngân hàng hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0300872315 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 01/09/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 39 vào ngày 02/12/2019 với VĐL là 4.564.468.430.000 đồng
 • Năm 2021: VĐL nâng lên 5.134.405.040.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 26/03/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 13.500
KL đang niêm yết 513.440.504
Tổng giá trị niêm yết 5.134.405.040.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Quốc Toàn Chủ tịch HĐQT
Trần Ngô Phúc Vũ Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Quốc Mỹ Phó Chủ tịch HĐQT
Phan Đình Tân Phó Chủ tịch HĐQT
Võ Thị Tuyết Nga Thành viên HĐQT
Đỗ Anh Thư Thành viên HĐQT
Triệu Kim Cân Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Thúy Vân Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thùy Vân Thành viên Ban kiểm soát
Trần Ngọc Tâm Tổng giám đốc
Lê Anh Tú Phó Tổng giám đốc
Trần Khải Hoàn Phó Tổng giám đốc
Lê Quang Quảng Phó Tổng giám đốc
Hà Huy Cường Phó Tổng giám đốc
Võ Thị Tuyết Nga Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Danh Thiết Phó Tổng giám đốc
Hoàng Việt Cường Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Vĩnh Tuyên Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Mỹ Lan Phó Giám đốc
Võ Hoàng Hải Giám đốc tài chính
Nguyễn Thị Mỹ Lan Kế toán trưởng
Trần Ngọc Tâm Đại diện công bố thông tin