Giới thiệu

CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin là doanh nghiệp sản xuất điện có công suất phát điện lớn nhất của Tổng công Điện lực – Vinacomin. Đây là một trong những nhà máy điện do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản đầu tư với mục tiêu sử dụng than có chất lượng xấu, khó tiêu thụ đối với thị trường trong và ngoài nước. Do đó, nhà máy cũng sử dụng công nghệ đặc biệt - công nghệ lò tầng sôi tuần hoàn (CFB) đốt than và sử dụng nước biển làm mát, đánh dấu một bước tiến mới trong ngành nhiệt điện nước nhà. Việc tham gia thị trường cạnh tranh của CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả nói riêng ảnh hưởng tích cực đến việc đảm bảo an ninh cho ngành năng lượng quốc gia.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
 • Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả và bán điện cho hệ thống Quốc Gia.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 04/11/2002
Số ĐKKD 5700428470
Ngày cấp ĐKKD 30/09/2021
Vốn điều lệ 1.969.806.220.000
Mã số thuế 5700428470
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

 • CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin (tiền thân là CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700428470 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 04/11/2002, thay đổi lần thứ 4 ngày 27/07/2012. Với VĐL là 5 tỷ đồng;
 • Ngày 31/12/2009 CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả được chuyển thành công ty con trực thuộc Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin và là đơn vị hạch toán độc lập theo Quyết định số 3153/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam;
 • Ngày 01/10/2010 Công ty được đổi tên thành CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin theo Quyết định số 807/ĐLTKV-TCLĐTL ngày 01/10/2010 của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin;
 • Ngày 22/04/2010, theo Công văn số 1122/UBCK-QLPH, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả Vinacomin được chấp thuận là công ty đại chúng;
 • Tháng 4/2003, VĐL nâng lên 8,5 tỷ đồng;
 • Tháng 7/2003, VĐL nâng lên 30.909.612.900 đồng;
 • Năm 2004, VĐL nâng lên 42.062.612.900 đồng;
 • Năm 2005, VĐL nâng lên 45.468.612.900 đồng;
 • Năm 2006, VĐL nâng lên 469.468.612.900 đồng;
 • Năm 2007, VĐL nâng lên 541.768.612.900 đồng;
 • Năm 2008, VĐL nâng lên 667.268.612.900 đồng;
 • Năm 2008, VĐL nâng lên 756.468.612.900 đồng;
 • Năm 2009, VĐL nâng lên 1.308.368.612.900 đông;
 • Năm 2010, VĐL nâng lên 1.968.628.047.882 đồng;
 • Năm 2011, VĐL nâng lên 1.969.806.222.882 đông.
   

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 30/09/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 196.980.622
Tổng giá trị niêm yết 1.969.806.220.000

Ban lãnh đạo

Bùi Minh Tân Chủ tịch HĐQT
Trần Văn Hoan Thành viên HĐQT
Lưu Thị Minh Thanh Thành viên HĐQT
Nguyễn Trung Thực Thành viên HĐQT
Ngô Minh Thắng Thành viên HĐQT
Trần Thị Kim Chi Trưởng ban kiếm soát
Đặng Thị Bảo Thái Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Đức Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Trung Thực Giám đốc
Dương Hồng Hải Phó Giám đốc
Trần Văn Hoan Phó Giám đốc
Vương Đình Đề Phó Giám đốc
Vũ Đức Quảng Phó Giám đốc
Nhữ Thị Thu Kế toán trưởng
Nguyễn Đăng Thành Đại diện công bố thông tin