Giới thiệu

Nam Long là một trong những nhà phát triển khu đô thị tiên phong tại Việt Nam, sở hữu một thế mạnh vượt trội bằng kinh nghiệm của 20 năm hoạt động trong ngành và lợi thế trong việc phát triển các dự án bất động sản từ ý tưởng quy hoạch đến khi thành khu đô thị, nhờ đó Công ty đã đầu tư được nhiều vị trí tốt trong khu vực thành phố và các tỉnh thành lân cận. Cộng với mô hình kinh doanh tổng thể và hài hòa cùng với bộ máy quản lý chuyên nghiệp và am hiểu trong lĩnh vực phát triển bất động sản từ việc pháttriển quỹ đất, quy hoạch thiết kế, thi công công trình và chiến lược bán hàng đã giúp Nam Long dần dần khẳng định vị thế của mình.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • San lấp mặt bằng;
 • Lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện dưới 35KV;
 • Mua bán vật liệu xây dựng;
 • Trang trí nội thất;
 • Thẩm tra thiết kế; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án;
 • Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở;
 • Xây dựng cầu đường;
 • Xây dựng công trình xử lỹ bùn. Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào đâu;
 • Thi công xây dựng hệ thống cấp thoát nước.
 • Xây dựng bến cảng;
 • Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời; Chia tách đất với cải tạo đất;

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0301438936
Ngày cấp ĐKKD 31/12/2021
Vốn điều lệ 3.840.803.000.000
Mã số thuế 0301438936
Ngành nghề & Lĩnh vực Bất động sản > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản

 • Nam Long được thành lập thuộc thế hệ những doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam vào năm 1992, Công ty hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Năm 2005, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, vốn điều  lệ ban đầu của Công ty là 55 tỷ đồng;
 • Tháng 1/2007, VĐL nâng lên 171.031.650.000 đồng, do phát hành cho cổ đông hiện hữu;
 • Tháng 7/2008, VĐL nâng lên  255.083.270.000 đồng, do phát hành cho CBCNV;
 • Tháng 1/2010, VĐL nâng lên  410.479.810.000 đồng, do phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
 • Tháng 11/2011, VĐL nâng lên  615.719.470.000 đồng, do phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
 • Tháng 8/2012, VĐL nâng lên 637.060.260.000 đồng, Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 • Tháng 10/2012, VĐL nâng lên 955.135.230.000 đồng, do phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
 • Ngày 08/4/2013, Nam Long chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán TP. HCM;
 • Năm 2014: Công ty thực hiện đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu và hoán đổi cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 1.339.692.790.000 đồng;
 • Ngày 7/7/2015, VĐL nâng lên 1.415.721.570.000 đồng;
 • Ngày 12/8/2016, VĐL nâng lên 1.421.145.100.000 đồng;
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 1.572.264.090.000 đồng;
 • Ngày 27/8/2018, VĐL nâng lên 2.211.215.190.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 31/12/2021
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 27.000
KL đang niêm yết 384.080.300
Tổng giá trị niêm yết 3.840.803.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch HĐQT
Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch HĐQT
Ngian Siew Siong Thành viên HĐQT
Cao Tấn Thạch Thành viên HĐQT
Nguyễn Đức Thuấn Thành viên HĐQT
Joseph Low Kar Yew Thành viên HĐQT
Chad Ryan Ovel Thành viên HĐQT
Ziang Tony Ngo Thành viên HĐQT
Kenneth Michael Atkinson Thành viên HĐQT
Trần Xuân Ngọc Tổng giám đốc
Nguyễn Thanh Sơn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Huy Đức Giám đốc tài chính
Nguyễn Quang Đức Kế toán trưởng
Trần Thanh Phong Đại diện công bố thông tin