Giới thiệu

CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình là đơn vị cấp nước chính cho Thành phố Ninh Bình, Thành phố Tam Điệp và các thị trấn, các vùng lân cận của các huyện Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn, Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư. Sản phẩm của Công ty là nước sạch - là một trong những nhu cầu thiết yếu và không có sản phẩm thay thế, là một lợi thế của ngành nói chung và của Công ty nói riêng. Công ty đang phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới cung cấp nước để phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và an sinh xã hội.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
 • Thoát nước;
 • Xử lý nước thải;
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước;
 • Thiết kế các công trình cấp thoát nước có lưu lượng nhỏ hơn 15.000m3/ngày đêm;
 • Tư vấn, giám sát công trình xây lắp ngành nước;
 • Sản xuất nước tinh khiết;

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 22/12/1992
Số ĐKKD 2700135623
Ngày cấp ĐKKD 01/11/2019
Vốn điều lệ 270.800.000.000
Mã số thuế 2700135623
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Năm 1992, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 556/QĐ-UB ngày 22/12/1992 thành lập Doanh nghiệp Nhà nước - Nhà máy nước Ninh Bình
 • Ngày 17/5/1994, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 289/QĐ-UB đổi tên Nhà máy nước Ninh Bình thành Công ty cấp nước Ninh Bình
 • Năm 1999, Công ty thực hiện sáp nhập Công ty Cấp nước Tam Điệp vào Công ty Cấp nước Ninh Bình Theo Quyết định số 78/QĐ-UB ngày 13/1/1999 của UBND Tỉnh Ninh Bình
 • Năm 2001, Công ty thực hiện sát nhập trạm Cấp nước Thiên Tôn và Trạm Cấp nước Yên Ninh vào Công ty Cấp nước Ninh Bình theo Quyết định số 1933/QĐ-UB ngày 25/9/2001
 • Năm 2003, Công ty thực hiện tiếp nhận Trạm Cấp nước thị trấn Yên Thịnh vào Công ty Cấp nước Ninh Bình theo văn bản số 303/UB-VP4 ngày 25/6/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình
 • Năm 2005, Công thưc hiện việc tiếp nhận Nhà máy nước Thị trấn Phát Diệm
 • Năm 2009, Công thực hiện việc tiếp nhận Nhà máy nước Thị trấn Me
 • Ngày 7/9/2007, UBND tỉnh Ninh Bình ra Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày về việc chuyển Công ty Cấp nước Ninh Bình thành Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình
 • Ngày 22/5/2015, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc phế duyệt phương án và chuyển  Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình thành Công ty cổ phần
 • Ngày 24/11/2015, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP số 2700135623 với VĐL là 150.8 tỷ đồng. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình CTCP kể từ ngày 1/12/2015
 • Ngày 16/3/2016, CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình được UBCK Nhà nước chấp thuận đăng ký công ty đại chúng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/11/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 15.080.000
Tổng giá trị niêm yết 150.800.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Văn Dân Chủ tịch HĐQT
Vũ Đăng Tú Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Ninh Thành viên HĐQT
Đinh Thị Linh Trưởng ban kiếm soát
Đỗ Ngọc Chung Thành viên Ban kiểm soát
Trịnh Viết Lực Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Ninh Giám đốc
Đặng Hùng Cường Phó Giám đốc
Vũ Đăng Tú Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Nhật Linh Kế toán trưởng
Đinh Ngọc Vân Đại diện công bố thông tin