Giới thiệu

Ngành cấp thoát nước tại Việt Nam có sự phân chia về địa bàn hoạt động khá rõ rệt. Do đó, doanh nghiệp thuộc địa phương nào sẽ là nhà cung cấp chính cho địa phương đó. Việc này cũng liên quan đến nguồn nước, giá thành vận chuyển, đặc thù dân cư sinh sống. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình là đơn vị hoạt động chính ở địa bàn tỉnh Quảng Bình và cũng chiếm thị phần lớn nhất tại tỉnh. Sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội và toàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi giúp công ty mở rộng phạm vi hoạt động và dần chiếm lĩnh toàn thị trường của tỉnh và tiềm năng vươn ra một số địa phương lân cận.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch các đô thị trên địa bản tỉnh Quảng Bình, quản lý các dự án phát triển cấp nước, các hệ thống cấp nước đô thị.
 • Quản lý vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thải, nước mưa trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Xử lý chất thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt.
 • Tư vấn, tổng thầu tư vấn thiết kế các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.
 • Xây dựng các công trình cấp thoát nước, lắp đặt công nghệ, cấp điện cho các công trình cấp thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô đến nhóm B.
 • Kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước.
 • Sản xuất kinh doanh sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/10/1992
Số ĐKKD 3100130287
Ngày cấp ĐKKD 05/08/2020
Vốn điều lệ 172.302.040.000
Mã số thuế 3100130287
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

 • Ngày 01/10/1992, sau khi tái lập tỉnh Quảng Bình, trước nhu cầu phát triển đô thị trong đó có hệ thống cấp nước tại thị xã Đồng Hới và các thị trấn toàn Tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 04/QĐ-UB thành lập Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình trên cơ sở Xí nghiệp nước Đồng Hới.
 • Ngày 12/12/2005, UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định số 3659/QĐ-UBND Phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình.
 • Ngày 28/03/2006, Công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình chính thức được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 38.050.000.000 đồng.
 • Ngày 09/06/2006, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1438/QĐ – UBND đổi tên Công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình.
 • Ngày 21/08/2014, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2295 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình thành Công ty cổ phần.
 • Ngày 14/01/2015, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 67/QĐ- UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình thành công ty cổ phần.
 • Ngày 01/04/2015, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100130287 với mức vốn điều lệ là 133.683.760.000 đồng.
 • Kể từ thời điểm cổ phần hóa đến nay, Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình hoạt động ổn định với mức vốn điều lệ 133.683.760.000 đồng và không tiến hành tăng vốn điều lệ.
 • Ngày trở thành công ty đại chúng: Ngày 11/06/2015.
 • Năm 2016: VĐL nâng lên 172.302.040.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 05/08/2020
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 17.230.204
Tổng giá trị niêm yết 172.302.040.000

Ban lãnh đạo

Lê Anh Dũng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT
Lê Minh Chương Thành viên HĐQT
Nguyễn Thế Minh Thành viên HĐQT
Ngô Thành Chung Thành viên HĐQT
Nguyễn Đức Vũ Trưởng ban kiếm soát
Trần Văn Ban Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Thị Như Quỳnh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Dũng Giám đốc
Lê Văn Nghĩa Phó Giám đốc
Trần Văn Tiến Phó Giám đốc
Lê Minh Chương Kế toán trưởng
Lê Anh Dũng Đại diện công bố thông tin