Giới thiệu

Công ty có nhiệm vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt phục vụ chạy tàu an toàn với chiều dài 147,5 km đường sắt Thông Nhất, 30 km tuyết Cầu Giát - Nghĩa Đàn. Phạm vi quản lý đi qua địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, CÔng ty là doanh nghiệp đường sắt dẫn đầu về hiệu quả công việc và lợi nhuận. Ngành đường sắt có 20 công ty quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, trong đó Công ty có quy mô sản xuất, công nghệ, thiết bị và lao động vào loại trung bình, nhiều năm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ duy tu sửa chữa thường xuyên, đảm bảo an toàn chạy tàu, có sản lượng thi công các công trình ngoài ngành ngày càng tăng được vinh dự trao tặng Công ty đã được trao tặng nhiều Huân chương lao động và bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bộ giao thông vận tải và của tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Xây dựng công trìnhd đường sắt, đường bộ;
 • Xây dựng, sửa chữa các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi;
 • Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt;
 • Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn và tai nạn giao thông đường sắt;
 • Lắp đặt thiết bị các công trình giao thông đường sắt, đường bộ, dân dụng.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 12/02/1965
Số ĐKKD 2900330702
Ngày cấp ĐKKD 30/05/2017
Vốn điều lệ 14.920.000.000
Mã số thuế 2900330702
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh tiền thân là Công ty Đường Goòng, được thành lập ngày 12/2/1965.. Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, Công ty lần lượt đổi tên thành Khu đường sắt Tĩnh Bình, Đoạn cầu đường Tĩnh Bình, Đoạn cầu đường Nghệ Tĩnh, Xí nghiệp Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh.
 • Ngày 20/3/2003, Bộ giao thông vận tải có quyết định số 734/2003/QĐ-Bộ GTVT thành lập Công ty Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh.
 • Ngày 29/6/2010, Tổng công ty đường sắt Việt Nam có Quyết định số 705/QĐ-ĐS chuyển Công ty Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh thành Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh.
 • Ngày 30/10/2015, Bộ giao thông vận tải có quyết định số 3901/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh.
 • Ngày 30/12/2015, CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu và chính thức đi vào hoạt động dưới mô hình CTCP theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900330702 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 8/1/2016 với VĐL là 14,92 tỷ đồng.
 • Ngày 11/8/2016, Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Công ty đại chúng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 30/05/2017
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 1.492.000
Tổng giá trị niêm yết 14.920.000.000

Ban lãnh đạo

Trần Văn Sĩ Chủ tịch HĐQT
Cao Tiến Hùng Thành viên HĐQT
Trần Văn Kế Thành viên HĐQT
Trần Thị Hồng Mơ Trưởng ban kiếm soát
Lưu Đức Thăng Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Hào Thành viên Ban kiểm soát
Cao Tiến Hùng Giám đốc
Trần Văn Kế Phó Giám đốc
Trần Quốc Toản Phó Giám đốc
Trần Thị Hồng Thảo Kế toán trưởng
Phạm Ngọc Bình Đại diện công bố thông tin