Giới thiệu

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch có năng lực sản xuất hiện tại tương đối tốt và không ngừng cải thiện. Năm 2009 và 2010 mặc dù gặp nhiều trở ngại như đã đề cập, Công ty đã thực hiện cung cấp nước ổn định đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt của khách hàng. Kết quả kinh doanh tích cực có được, ngoài lý do từ những nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai. Đây là một thuận lợi rất lớn giúp Công ty đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước: Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp. Phân phối nước sạch;
 • Xây dựng công trình công ích: Xây dựng đường ống cấp thoát nước, trạm bơm;
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí: Lắp đặt ống cấp thoát nước, bơm nước;
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Theo dõi, giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện công trình cấp nước.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 3600977120
Ngày cấp ĐKKD 11/04/2023
Vốn điều lệ 100.000.000.000
Mã số thuế 3600977120
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

 • CTCP Cấp nước Nhơn Trạch tiền thân là Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch, là đơn vị trực thuộc của Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai;
 •  Năm 1997, Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch được thành lập theo Quyết định số 03/XD.QĐ ngày 08/04/1997 của Sở xây dựng Đồng Nai và đến tháng 08/2004 UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thành lập số 3536/QĐ.CT.UBT ngày 11/8/2004;
 • Tháng 9/2007, Xí nghiệp nước Nhơn Trạch chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch theo Quyết định số 3059/QĐ – UBND ngày 24/09/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc “phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch thành CTCP”; được đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ tổ chức hoạt động ngày 24/01/2008 và được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000498 ngày 14/2/2008;
 • Năm 2012: Cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch tại sàn UPCOM với vốn điều lệ là 50.000.000.0000 đồng;
 • Năm 2013: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 3 ngày 27/05/2013, ghi nhận vốn điều lệ tăng lên 50.000.000.0000 đồng;
 • Ngày 28/1/2016, VĐL công ty nâng lên 75.000.000.000 đồng;
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 100.000.000.000 đồng.

   

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 11/04/2023
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 20.000
KL đang niêm yết 10.000.000
Tổng giá trị niêm yết 100.000.000.000

Ban lãnh đạo

Ngô Dương Đại Chủ tịch HĐQT
Trần Văn Thùy Thành viên HĐQT
Khương Thanh Hảo Thành viên HĐQT
Nguyễn Anh Tân Thành viên HĐQT
Nguyễn Thu Trang Thành viên HĐQT
Trần Hoàng Anh Phương Trưởng ban kiếm soát
Đặng Thị Tú Thành viên Ban kiểm soát
Tô Thị Thanh Hà Thành viên Ban kiểm soát
Trần Văn Thùy Giám đốc
Nguyễn Lương Thắng Phó Giám đốc
Vũ Thị Oanh Kế toán trưởng