Giới thiệu

Công ty CP Xuyên Thái Bình (PAN) hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm và các dịch vụ tiện ích. Công ty được thành lập từ năm 1993 và khởi nghiệp kinh doanh với mảng dịch vụ tiện ích, bao gồm dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ quản lý toàn diện, cung cấp thiết bị và hóa chất làm sạch thông qua 02 công ty con là Công ty Dịch vụ Pan Pacific (Pan Service) và Công ty Thương mại Pan Pacific (Pan Trading).

Lĩnh vực kinh doanh

 • Dịch vụ vệ sinh nhà cửa
 • Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính).
 • Kinh doanh bất động sản.
 • Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
 • Nghiên cứu thị trường (CPC 865, trừ CPC 86402)
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (không hoạt động tại trụ sở)
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (không hoạt động tại trụ sở)
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (không hoạt động tại trụ sở).
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt (không hoạt động tại trụ sở)
 • (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan)

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0301472704
Ngày cấp ĐKKD 20/03/2020
Vốn điều lệ 2.163.585.800.000
Mã số thuế 0301472704
Ngành nghề & Lĩnh vực Thực phẩm và đồ uống > Nông sản, thủy sản, đồn điền

 • Pan Pacific được thành lập năm 1998 dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn với vốn đăng ký ban đầu là 250 triệu đồng; là công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng bất động sản chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam;
 • Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (DPI) cấp giấy phép chuyển đổi hình thức hoạt động sang Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4103003790 ngày 31/08/2005, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam với số vốn điều lệ là 6,2 tỷ đồng.
 • Tháng 10/2005, Công ty tăng vốn điều lệ từ 6,2 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng;
 • Tháng 10/2006, được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông, Công ty tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 32 tỷ thông qua việc chào bán thêm cổ phần cho Cán bộ công nhân viên Công ty và cổ đông chiến lược, nhằm mục đích tăng vốn lưu động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
 • Tháng 02/2007, cũng được sự đồng ý của Đại hội cổ đông, Công ty tăng vốn điều lệ từ 32 lên 70 tỷ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên chủ chốt và đối tác chiến lược theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27/9/2007.
 • Ngày 29/01/2008 Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chấp nhận đăng ký chào bán số 288/UBCK-ĐKCB cho CTCP Xuyên Thái Bình được phép chào bán 7.200.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 142 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) CTCP Xuyên Thái Bình đã quyết định hủy việc phát hành tăng vốn nói trên vào kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2008 ngày 12/04/2008.
 • Tháng 5/2010, được sự đồng ý của Đại hội cổ đông, Công ty tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ lên 115,5 tỷ thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên chủ chốt  theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 26/02/2010.
 • Năm 2014 phát hành riêng lẻ cổ phiếu nâng VĐL lên 403.625.000.000 đồng.
 • Ngày 28/12/2016, VĐL nâng lên 1.008.724.970.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 1.202.316.300.000 đồng.
 • Năm 2018, VĐL nâng lên 1.701.011.410.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 20/03/2020
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 28.800
KL đang niêm yết 216.358.580
Tổng giá trị niêm yết 2.163.585.800.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Trà My Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Duy Khánh Thành viên HĐQT
Phạm Viết Muôn Thành viên HĐQT
Nguyễn Vũ Thùy Hương Thành viên HĐQT
Bùi Xuân Tùng Thành viên HĐQT
Hà Thị Thanh Vân Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Trà My Tổng giám đốc
Nguyễn Việt Hùng Giám đốc
Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc tài chính
Văn Thị Ngọc Ánh Kế toán trưởng
Nguyễn Anh Tuấn Đại diện công bố thông tin