Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh chính và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của Công ty hiện nay là sản phẩm phốt pho vàng. Tuy là doanh nghiệp mới thành lập năm 2014, nhưng Công ty mẹ là Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai là Công ty có uy tín nhất trên thị trường Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực sản xuất phốt pho vàng - đã và đang hỗ trợ công ty rất nhiều trong công việc tìm kiếm khách hàng và tiêu thụ sản phẩm.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Sản xuất, chế biến, kinh doanh phốt pho vàng và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ phốt pho vàng và Apatit, Axit phốt pho Ríc;
  • Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản;
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
  • Kinh doanh xuất nhập khẩu: Các máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc. Các vật tư, nguyên, nhiên liệu, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho. Xuất nhập khẩu sản phẩm phốt pho vàng, axit phốt pho ríc.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 13/01/2014
Số ĐKKD 5300656602
Ngày cấp ĐKKD 18/09/2018
Vốn điều lệ 250.000.000.000
Mã số thuế 5300656602
Ngành nghề & Lĩnh vực Tài nguyên cơ bản > Khai khoáng chung

  • CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam được thành lập ngày 13/1/2014 với VĐL là 150 tỷ đồng;
  • Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300656602 do Sở KH và ĐT tỉnh Lào Cai ngày 13/1/2014, thay đổi lần thứ 5 ngày 18/9/2018;
  • Ngày trở thành công ty đại chúng: 28/12/2021;
  • Ngày 18/9/2018, Công ty tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 18/09/2018
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 120.000
KL đang niêm yết 25.000.000
Tổng giá trị niêm yết 250.000.000.000

Ban lãnh đạo

Đào Hữu Huyền Chủ tịch HĐQT
Vương Quốc Hùng Thành viên HĐQT
Đào Hữu Duy Anh Thành viên HĐQT
Phạm Văn Hùng Thành viên HĐQT
Đặng Tiến Đức Thành viên HĐQT
Phạm Thị Bích Trưởng ban kiếm soát
Trần Văn Cương Thành viên Ban kiểm soát
Phó Đức Tùng Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Tiến Đức Giám đốc
Nguyễn Hùng Cường Phó Giám đốc
Phạm Thị Bích Phương Kế toán trưởng
Đặng Tiến Đức Đại diện công bố thông tin