Giới thiệu

Với ưu thế có tiền thân là đơn vị thành viên của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam, công ty đã sử dụng thương hiệu của Tập đoàn và Tổng công ty trong hoạt động của mình nhờ đó việc xây dựng thương hiệu riêng cho PVFCCO tại Miền Trung có nhiều thuận lợi. Mặc khác, sản phẩm của Công ty phân phối được mang thương hiệu Phân bón Đạm Phú Mỹ đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường phân bón tại Việt Nam và Khu vực lân cận. Đó là tiền đề vững chắc cho công ty hướng đến mục tiêu phát triển PVFCCO Central trở thành doanh nghiệp phân phối mạnh, hàng đầu tại khu vực Miền trung về kinh doanh phân bón và đồng thời phát triển kinh doanh một số hóa cahats phục vụ ngành công nghiệp dầu khí và nông nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

 • Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp;
 • Bán buôn nông, lâm nguyên liệu và động vật sống;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
 • Bán buôn hóa chất khác;
 • Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Quảng cáo;
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
 • Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 4100733174
Ngày cấp ĐKKD 20/09/2022
Vốn điều lệ 100.000.000.000
Mã số thuế 4100733174
Ngành nghề & Lĩnh vực Hóa chất > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

 • Ngày 14/01/2005 Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã có quyết định số 078/NQ-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Phân Đạm và Hóa Chất dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên;
 • Ngày 27/12/2007, Hội đồng quản trị của Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí có quyết định số 081/QĐ-HĐQT  đổi tên Chi nhánh Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên thành Xí nghiệp kinh doanh Phân bón và Hóa chất dầu Khí Miền Trung và Tây Nguyên nay trực thuộc CTCP Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 3513000168 đăng ký lần đầu ngày 2/10/2007, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 18/1/2008 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp;
 • Ngày 7/8/2008, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí có quyết định 116/QĐ-HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3504000294 đăng ký lần đầu ngày 15/8/2008, đăng ký  thay đổi lần 1 ngày 5/5/2009 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp. Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa Chất Dầu khí Miền Trung chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/9/2008;
 • Ngày 24/12/2010, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa cahats dầu khí có Quyết định số 272/QĐ-PBHC về việc chuyển đổi  Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung thành công ty cổ phần. Công ty chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31/12/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100733174 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp với số VĐL là 100 tỷ đồng.
   

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 20/09/2022
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 15.000
KL đang niêm yết 10.000.000
Tổng giá trị niêm yết 100.000.000.000

Ban lãnh đạo

Mai Thanh Hải Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Quang Đoàn Thành viên HĐQT
Trịnh Văn Chương Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Kim Anh Trưởng ban kiếm soát
Trần Thị Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Thành Long Thành viên Ban kiểm soát
Trịnh Văn Chương Giám đốc
Tạ Quốc Phương Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Lộc Kế toán trưởng
Lê Thanh Viên Đại diện công bố thông tin