Giới thiệu

Lợi thế lớn nhất của Pvtrans Oil là công ty thành viên chủ lực của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí tại khu vực Nam Bộ thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong những năm qua, Pvtrans Oil cũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Với đội ngũ cán bộ các cấp có năng lực và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng hải dầu khí, có trách nhiệm và mẫn cán, cùng với đội ngũ thuyền viên giàu kinh nghiệm. Pvtrans Oil đã xây dựng được thương hiệu và khẳng định uy tín trên thị trường vận tải sản phẩm xăng dầu tại Việt Nam và Quốc tế.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Cung ứng nhiên liệu tàu biển và kinh doanh thương mại;
 • Khai thác tàu;
 • Đại lý tàu biển. Quản lý và cung ứng thuyền viên. Quản lý tàu.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0304934883
Ngày cấp ĐKKD 20/04/2022
Vốn điều lệ 311.099.860.000
Mã số thuế 0304934883
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Dịch vụ vận tải

 • CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt chính thức được thành lập và hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp số 4103006478 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/4/2007, với tên gọi ban đầu là CTCP Vận tải Sản phẩm Dầu mỏ Phương Đông, hoạt động với VĐL là 100 tỷ đồng;
 • Ngày 11/8/2008, Công ty quyết định thông qua phương án đổi tên. Theo giấy chứng nhận ĐKKD số 4103006478 đăng ký thay đổi lần thứ 4 cấp ngày 3/3/2009, CTCP Vận tải Sản phẩm Dầu mỏ Phương Đông chính thức hoạt động với tên gọi là CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
 • Ngày 4/5/2010, VĐL nâng lên 140 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành công ty đại chúng: 29/11/2011;
 • Năm 2013, VĐL nâng lên 170 tỷ đồng;
 • Năm 2014, VĐL nâng lên 200 tỷ đồng.
 • Năm 2021: VĐL là 311.099.860.000 đồng
 • Ngày 20/4/2022, Công ty đổi tên thành CTCP Vận tải  và Tiếp vận Phương Đông Việt.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 20/04/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.200
KL đang niêm yết 25.109.986
Tổng giá trị niêm yết 251.099.860.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Trọng Quý Chủ tịch HĐQT
Hồ Sĩ Thuận Thành viên HĐQT
Nguyễn Hoài Phương Thành viên HĐQT
Nguyễn Thế Anh Thành viên HĐQT
Đoàn Đình Hiếu Thành viên HĐQT
Bùi Lan Anh Trưởng ban kiếm soát
Hồ Sỹ Hùng Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Đức Quân Thành viên Ban kiểm soát
Võ Thị Thanh Tùng Thành viên Ban kiểm soát
Hồ Sĩ Thuận Giám đốc
Nguyễn Xuân Lộc Phó Giám đốc
Vũ Trọng Độ Phó Giám đốc
Nguyễn Thái Đạo Kế toán trưởng
Hồ Sĩ Thuận Đại diện công bố thông tin