Giới thiệu

Mục tiêu của Công ty là xây dựng Công ty trở thành một công ty cổ phần mạnh, địa bàn hoạt động rộng khắp trên cả nước; phát triển theo hướng đảm bảo an toàn, hiệu quả và trở thành nhà cung cấp nhiên liệu chính cho các khu công nghiệp, đô thị với mạng lưới phân phối khí thấp áp rộng khắp cả nước và phát triển ra thị trường thế giới. Công ty cũng có lợi thế hơn hẳn so với những doanh nghiệp kinh doanh các nhiên liệu truyền thống như than, dầu FO,DO…(sản phẩm thay thế)nhờ tính ưu việt của việc sử dụng khí thấp áp làm nhiên liệu. Tính ưu việt này thể hiện trên nhiều phương diện: công nghệ,kinhtế và đặc biệtlà về môi trường

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh và vận chuyển khí thấp áp bằng đường ống;
 • Mua bán khí công nghiệp;
 • Mua bán máy móc, thiết bị vận chuyển ngành dầu khí. Mua bán thiết bị chuyển đổi sử dụng khí cho phương tiện giao thông vận tải máy móc, thiết bị nông, lâm, ngư, nghiệp;
 • Mua bán vật tư, hóa chất và phương tiện vận chuyển ngành dầu khí. Mua bán hàng trang trí nội thất;
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ;
 • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Mua bán các sản phẩm khí khô, LPG, CNG, LNG và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, khí;
 • Vận chuyển xăng, dầu, nhớt, các sản phẩm khí khô, LPG, CNG, LNG và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu khí;
 • Dịch vụ hoán cải phương tiện vận tải;
 • Lắp đặt thiết bị chuyển đổi sử dụng khí cho phương tiện giao thông vận tải và máy móc, thiết bị ngành nông, lâm, ngư  nghiệp;
 • Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chuyển đổi sử dụng khí cho phương tiện giao thông vận tải và máy móc thiết bị ngành nông, lâm, ngư nghiệp;
 • Mua bán vật liệu xây dựng;
 • Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Khai thác khoáng sản.
 • Thiết kế hệ thống khí gas công trình xây dựng. Tư vấn, lập dự án đầu tư, thiết kế hệ thống thiết bị công nghệ phục vụ cung cấp thí thiên nhiên, khí thiên nhiên nén, Khí thiên nhiên hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, cho khu đô thị, khu công nghiệp.
 • Điện mặt trời, Nhiệt điện khí.
 • Truyền tải và phân phối điện.
 • Xây dựng công trình công nghiệp, hệ thống đường ống, kho bãi, trạm chiết phục vụ ngành dầu khí. Xây dựng kho bãi, trạm chiết nạp, phụ vụ cho hoạt động kinh doanh dầu khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên, khí thiên nhiên nén, khí thiên nhiên hóa lỏng. Thi công xây dựng công trình kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0304998686
Ngày cấp ĐKKD 25/08/2023
Vốn điều lệ 989.982.660.000
Mã số thuế 0304998686
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Phân phối khí đốt

 • CTCP Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp Vũng Tàu được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS. Ngày 12/4/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ra nghị quyết số 1109/QĐ-DKVN về việc Phê duyệt phương án thành lập Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp;
 • Ngày 23/5/2007 PV GAS D được thành lập theo giấy phép số 4103006815 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ là: 330.000.000.000 đồng;
 • Ngày 29/03/2010 Đại hội đồng cổ đông của PV Gas D đưa ra nghị quyết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ  330 tỷ đồng lên 429 tỷ đồng;
 • Ngày 26/11/2009, cổ phiếu của PV GAS D chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với lượng cổ phiếu 33.000.000 cổ phiếu, mã chứng khoán là PGD;
 • Ngày 29/03/2010 Đại hội đồng cổ đông của PV Gas D ra Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ/10 thông qua nội dung tiếp tục thực hiện Nghi quyết 03/NQ-ĐHĐCĐ/09 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 330 tỷ đồng lên 429 tỷ đồng trong năm 2010;
 • Năm 22014: Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng thông qua các đợt phát hành thêm cổ phiếu, phát hành cổ phíêu trả cổ tức cho cổ đông, phát hành cổ phiếu ESOP và cho cổ đông chiến lược;
 • Ngày 16/12/2015, VĐL nâng lên 899.990.250.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 25/08/2023
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 56.000
KL đang niêm yết 98.998.266
Tổng giá trị niêm yết 989.982.660.000

Ban lãnh đạo

Lê Minh Hải Chủ tịch HĐQT
Yosuke Fujii Thành viên HĐQT
Nguyễn Thục Quyên Thành viên HĐQT
Trần Thanh Nam Thành viên HĐQT
Trần Thị Hạnh Thục Thành viên HĐQT
Phạm Thị Thu Hà Trưởng ban kiếm soát
Phạm Tuấn Anh Thành viên Ban kiểm soát
Trần Huỳnh Thanh Tú Thành viên Ban kiểm soát
Trần Thanh Nam Giám đốc
Đỗ Phạm Hồng Minh Phó Giám đốc
Đinh Ngọc Huy Phó Giám đốc
Nguyễn Quang Huy Phó Giám đốc
Lê Minh Hải Phó Giám đốc
Đặng Quốc Vương Kế toán trưởng
Nguyễn Tiến Dũng Đại diện công bố thông tin