Giới thiệu

Với kinh nghiệm quản lý lâu năm về cây cao su, trang thiết bị chế biến được đầu tư tương đối hiện đại và kỹ thuật khai thác tiên tiến, thương hiệu từng bước đã được khẳng định trên thị trường thế giới đặc biệt là sản phẩm mủ SVR CV, SVR L, SVR 3L. Sản phẩm của Công ty đã có mặt tại thị trường Châu Âu và Châu Á, Mỹ… đây sẽ là nền tảng vững chắc cho Công ty mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu;

Lĩnh vực kinh doanh

 • Trồng cây cao su;
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt;
 • Khai thác gỗ rừng trồng;
 • Bán buôn phân bón, hóa chất (trừ thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảng 1 theo công ước quốc tế); Bán buôn mủ cao su;
 • Ban buôn gỗ cao su;
 • Đầu tư tài chính;
 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Chế biến gỗ cao su;
 • Bán lẻ xăng dầu;
 • Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa;
 • Đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại (theo quy định của tỉnh); kinh doanh bất động sản;
 • Xây dựng và sửa chữa công trình đường bộ;
 • Khai thác chế biến mủ cao su;
 • Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô;
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic;
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ.
 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 33700147532
Ngày cấp ĐKKD 31/10/2018
Vốn điều lệ 1.354.991.980.000
Mã số thuế 33700147532
Ngành nghề & Lĩnh vực Hóa chất > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

 • Tiền thân của Công ty là đồn điền cao su Phước Hòa, sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đổi tên thành Nông trường Cao su Quốc Doanh Phước Hòa;
 • Năm 1982, Công ty Cao su Phước Hòa được Tổng cục Cao su Việt Nam thành lập và đến năm 1993, Công ty Cao su Phước Hòa được  thành lập lại  theo quyết định số 142NN/QĐ ngày 04/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn), là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
 • Từ năm 1993 – 2008, Công ty Cao su Phước Hòa hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 100966 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Sông Bé cấp ngày 27/03/1993 và thay đổi lần thứ hai vào ngày 29/11/2004 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp;
 • Ngày  26/11/2007, Tập  đoàn công nghiệp cao su Việt Nam ban hành quyết  định  số 1194/QĐ-CSVN về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty cao su Phước Hòa thành công ty cổ phần;
 • Hiện nay, Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000509 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 03/03/2008;
 • Ngày 18/08/2009, công ty cổ phần cao su Phước Hòa chính thức niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TPHCM, với vốn điều lệ 813 tỷ đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 1.354.991.980.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 31/10/2018
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 43.200
KL đang niêm yết 135.499.198
Tổng giá trị niêm yết 1.354.991.980.000

Ban lãnh đạo

Huỳnh Kim Nhựt Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Tược Thành viên HĐQT
Trần Bình Luận Thành viên HĐQT
Mai Hữu Tín Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Phi Nga Thành viên HĐQT
Võ Thanh Hải Trưởng ban kiếm soát
Vũ Quốc Anh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thành Đức Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Tược Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Phi Nga Phó Tổng giám đốc
Võ Thanh Tùng Phó Tổng giám đốc
Trần Hoàng Giang Kế toán trưởng
Trần Hoàng Giang Đại diện công bố thông tin