Giới thiệu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) là một trong những công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam. Phú Hưng chuyên cung cấp các dịch vụ môi giới, tư vấn tài chính doanh nghiệp, lưu ký và giao dịch chứng khoán thông qua mạng lưới rộng khắp cả nước. Công ty được thành lập vào tháng 12/2006 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc, và được chuyển hóa từ năm 2008 nhờ đối tác chiến lược, Tập đoàn CX Technology (Đài Loan).

Lĩnh vực kinh doanh

 • Môi giới chứng khoán,
 • Tự doanh chứng khoán,
 • Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán,
 •  Lưu ký chứng khoán
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 15/11/2006
Số ĐKKD 0313642887
Ngày cấp ĐKKD 22/11/2022
Vốn điều lệ 1.500.098.190.000
Mã số thuế 0313642887
Ngành nghề & Lĩnh vực Dịch vụ tài chính > Công ty Chứng khoán

 • Công  ty Cổ  phần Chứng  khoán  Phú  Hưng, tiền  thân  là  Công  ty  Cổ  phần Chứng khoán Âu Lạc, được  thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005552 do Sở Kế hoạch và Đầu  tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15 tháng 11 năm 2006 với vốn điều  lệ ban đầu  là 22,68  tỷ đồng.
 • Ngày 01/12/2006,Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinhdoanh  chứng  khoán  số  23/UBCK-GPHĐKD  với  bốn  nghiệpvụ: Môi giới chứng khoán,  tự doanh chứng khoán,  tư vấn  tàchính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.
 • Ngày 14/12/2006,Sở Kế  hoạch  và  Đầu  tư  Thành  phố  Hồ  Chí Minh  cấp Giấychứng nhận đăng  ký  kinh doanh  số 4103005552  thay đổi  lần thứ nhất, với vốn điều lệ tăng lên 50 tỷ đồng.
 • Ngày 18/12/2006,PHS  là  thành viên  chính  thức  của Trung  tâm Giao dịch  chứng khoán TP.HCM  và  Hà  Nội  nay  là  Sở  giao  dịch  chứng  khoánTP.HCM, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và chính thức hoạt động trên TTCK Việt Nam.
 • Đầu năm 2008 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Công ty thông qua sự hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần CX Technology.
 • Ngày 05/09/2008,Công ty nhận giấy phép điều chỉnh số 153/UBCK-GP của Ủy  ban  chứng  khoán Nhà  nước chấp  thuận  tăng  vốn điều  lệ  lên 100 tỷ đồng.
 • Ngày 28/04/2009,Công ty nhận giấy phép điều chỉnh số 234/UBCK-GP của Ủy ban  chứng  khoán Nhà  nước  chấp  thuận  tăng  vốn điều  lệ  lên 135 tỷ đồng.
 • Ngày 12/01/2010,Công ty nhận giấy phép điều chỉnh số 293/UBCK-GP của Ủyban  chứng  khoán Nhà  nước  chấp  thuận  tăng  vốn điều  lệ  lên 300 tỷ đồng.
 • Ngày 13/11/2012, Công ty tăng vốn điều lệ lên 347.450.000.000 đồng.
 • Ngày 26/12/2018, VĐL nâng lên 700.000.000.000 đồng.
 • Năm 2020: VĐL nâng lên 900.000.000.000 đồng
 • Năm 2021: VĐL nâng lên 1.400.000.000.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 22/11/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 11.300
KL đang niêm yết 101.059.819
Tổng giá trị niêm yết 1.010.598.190.000

Ban lãnh đạo

Ting Kwang-Chin Albert Chủ tịch HĐQT
Wu, Jin-Jeng Thành viên HĐQT
Nguyễn Đoan Hùng Thành viên HĐQT
Chen Chia Ken Thành viên HĐQT
Liu, Hsiu-Mei Thành viên HĐQT
Liew Sep Siang Trưởng ban kiếm soát
Kuo, Ping-Min Thành viên Ban kiểm soát
Chiu Hsien Chih Thành viên Ban kiểm soát
Chen Chia Ken Tổng giám đốc
Phạm Thị Thu Nhàn Phó Tổng giám đốc
Li, Hsin - Hsien Phó Tổng giám đốc
Đỗ Thị Ái Vy Kế toán trưởng
Chen Chia Ken Đại diện công bố thông tin