Giới thiệu

Công ty ra đời và phát triển trong giai đoạn kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo, toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và đặc biệt là nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Hội đồng Quản trị và Công ty mẹ là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, trong những năm qua Công ty đã khắc phục được khó khăn và từng bước phát triển vững chắc, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện NMTĐ Đăk Pône tăng đều qua các năm, liên tục đạt hiệu quả kinh tế cao hơn mong đợi so với dự tính trong Dự án đầu tư xây dựng công trình, đã giảm thời gian lỗ theo kế hoạch gần 5 năm; 9 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu đạt 32,23 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 13,69 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 14,35 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện. Đầu tư theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao các công trình giao thông, công nghiệp. Xây dựng và kinh doanh nhà, văn phòng cho thuê. Xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, bưu chính viễn thông, đường dây truyền tải và phân phối điện, trạm biến thế, công trình cấp thoát nước;
 • Tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế và giám sát các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, lưới điện;
 • Xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
 • San lấp mặt bằng;
 • Trang trí nội thất;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Kinh doanh khách sạn;
 • Đào tạo nghề ngắn hạn;
 • Lắp đặt: các cấu kết bê tông, kết cấu thép, thang máy, hệ thống điều hòa, thông gió, thiết bị phòng cháy, cấp thoát nước, đường ống công nghệ và áp lực, thiết bị điện lạnh;
 • Sản xuất, kinh doanh điện năng;
 • Dịch vụ du lịch;
 • Bán buôn thiết bị phục vụ cho xây dựng, vật tư, thiết bị điện;
 • Khai thác thủy sản lòng hồ gắn liền với các công trình thủy điện;
 • Nạo vét lòng hồ gắn liền với các công trình thủy điện.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 31/07/2002
Số ĐKKD 0400599162
Ngày cấp ĐKKD 17/06/2022
Vốn điều lệ 333.398.910.000
Mã số thuế 0400599162
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

 • Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) chuyển mô hình hoạt động của Ban Quản lý Dự án Các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ sang hình thức Công ty cổ phần. Trên cơ sở đó, ngày 21/12/2007, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã được thành lập với vốn điều lệ là 600 tỷ đồng từ việc cổ phần hóa Ban Quản lý Dự án Các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ - PC3-INVEST là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.
 • Ngày 28/04/2009: Đại hội đồng Cổ đông đã chấp thuận cho cổ đông Cavico rút khỏi tư cách cổ đông sáng lập và đồng ý để Công ty Điện lực 3 nhận góp vốn thay cho Cavico.
 • Ngày 28/2/2008, VĐL công ty là 86.422.830.000 đồng.
 • Ngày 31/7/2009, VDDL công ty nâng lên 109.647.020.000 đồng.
 • Ngày 30/11/2009, VĐL của công ty được nâng lên 117.048.730.000 đồng.
 • Ngày 22/1/2011, VĐL nâng lên 174.014.720.000 đồng.
 • Ngày 10/2/2012, VĐL nâng lên 201.916.070.000 đồng.
 • Tháng 12/2012, VĐL nâng lên 222.641.070.000 đồng.
 • Ngày 30/11/2013, VĐL nâng lên 243.467.070.000 đồng.
 • Ngày 26/08/2014, VĐL của công ty nâng lên 271.467.070.000 đồng.
 • Ngày 16/6/2015, VĐL công ty nâng lên 291.467.070.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 303.110.660.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 17/06/2022
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 11.800
KL đang niêm yết 33.339.891
Tổng giá trị niêm yết 333.398.910.000

Ban lãnh đạo

Ngô Tấn Hồng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Hương Thành viên HĐQT
Trần Đăng Hiền Thành viên HĐQT
Lê Huy Khôi Thành viên HĐQT
Trần Nhất Thắng Thành viên HĐQT
Nguyễn Trọng Vĩnh Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Hoài Trưởng ban kiếm soát
Huỳnh Thị Kim Hoàng Thành viên Ban kiểm soát
Trần Thị Minh Hà Thành viên Ban kiểm soát
Lê Huy Khôi Tổng giám đốc
Trần Vĩnh Trinh Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Dương Long Phó Tổng giám đốc
Đặng Thị Thu Nga Kế toán trưởng
Đặng Thị Thu Nga Đại diện công bố thông tin