Giới thiệu

Công ty với mục tiêu chính là kinh doanh bất động sản, kinh doanh các công trình hạ tầng xăng dầu với cổ đông lớn là Petrolimex (51%), CTCP Chứng khoán Sài gòn - Hà Nội (9.8%), Pjico (5%). Hoạt động chính của Công ty vẫn chỉ nằm trong ngành kinh doanh bất động sản, như rà roát lại toàn bộ các dự án, tạm dừng đầu tư vào một số dự án để chờ tín hiệu thị trường và nghiên cứu, chuẩn bị thủ thục đầu tư chờ thời điểm thích hợp sẽ tiến hành các dự án mới. Với hàng hoạt dự án bất động sản lớn Công ty đã và đang khẳng định vị thế của Công ty trên trị trường. Đối với việc xây dựng cây xăng, gắn chặt với định hướng chuyển dịch đầu tư, Cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật cho ngành xăng dầu thì mới ở mức " xúc tiến tìm cơ hội đầu tư", tạo tiền đề triển khai hoạt động đầu tư năm 2017.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
  • Kinh doanh thiết bị xăng dầu, dầu phanh;
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
  • Đại lý môi giới đấu giá.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 05/09/2005
Số ĐKKD 0101788806
Ngày cấp ĐKKD 29/12/2021
Vốn điều lệ 100.000.000.000
Mã số thuế 0101788806
Ngành nghề & Lĩnh vực Bất động sản > Dịch vụ bất động sản

  • CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu tiền thân là CTCP bất động sản Petrolimex được thành lập ngày 5/9/2005 theo Giấy CNĐKKD số 0103009193 do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp với VĐL là 100 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, CTCP Bảo hiểm Petrolimex, CTCP Xây lắp I Petrolimex;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 18/6/2007;
  • Tháng 3/2010, VĐL nâng lên 200 tỷ đồng;
  • Đến tháng 11/2016, Do hoàn trả vốn góp cho cổ đông hiện hữu nên VĐL giảm xuống 100 tỷ đồng theo Giấy CNĐKKD số 0101788806 thay đổi lần thứ 8 ngày 18/11/2016.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 29/12/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.500
KL đang niêm yết 10.000.000
Tổng giá trị niêm yết 100.000.000.000

Ban lãnh đạo

Trương Hùng Sơn Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Trung Kiên Thành viên HĐQT
Vũ Đức Tiến Thành viên HĐQT
Phùng Ngọc Quang Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Lộc Thành viên HĐQT
Ngô Minh Sơn Thành viên HĐQT
Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT
Vũ Thị Thúy Điệp Trưởng ban kiếm soát
Đỗ Dương Thông Thành viên Ban kiểm soát
Trần Thị Hường Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Trung Kiên Tổng giám đốc
Phạm Lê Anh Phó Tổng giám đốc
Vũ Phương Nhung Kế toán trưởng
Phạm Lê Anh Đại diện công bố thông tin