Giới thiệu

Tổng kho xăng dầu Vũng Áng của PV OiL Vũng Áng khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng một phần nhu cầu về tiêu thụ xăng dầu và sản phẩm hóa dầu cho các tỉnh khu vực phía Bắc Trung Bộ và tham gia cung ứng cho thị trường xăng dầu của CHDCND Lào, đồng thời góp phần vào chiến lược dự trữ xăng dầu của ngành dầu khí tại khu vực này.Tổng sản lượng xăng dầu cung ứng từ kho cảng Vũng Áng được dự đoán gia tăng trong các năm tiếp theo.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh xăng dầu, tồn chứa xăng dầu;
 • Vận chuyển xăng dầu;
 • Cho thuê kho, cảng xăng dầu;
 • Kinh doanh khí hóa lỏng (LPG).

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 29/05/2007
Số ĐKKD 3000413193
Ngày cấp ĐKKD 01/04/2022
Vốn điều lệ 124.996.120.000
Mã số thuế 3000413193
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Phân phối khí đốt

 • Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thành lập theo Nghị quyết số 1625/NQ -DKVN ngày 29/05/2007 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 100 tỷ đồng
 • Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng hoạt động theo mô hình công ty CP theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 28.03.000.461 do Sở KH&ĐT Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 20/07/2007, đăng ký thay đổi lần 4 ngày  2/7/2010. Vốn điều lệ thực góp đến thời điểm 21/12/2009: 100.000.000.000 (một trăm tỷ đồng)
 • Quá trình góp vốn:
  • Tính đến 31/12/2007 VĐL thực góp là 45.237.503.000 đồng
  • Tại thời điểm 31/12/2008 VĐL là 90.218.030.000 đồng
  • Tính đến thời điểm 31/12/2009, các cổ đông đã góp đủ tiền mua cổ phần đã đăng ký, do vậy vốn điều lệ thực góp đến ngày 31/12/2009 là 100 tỷ đồng.
 • POV chính thức giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 23/09/2010.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/04/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 13.500
KL đang niêm yết 12.499.612
Tổng giá trị niêm yết 124.996.120.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Mậu Dũng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thế Quỳnh Thành viên HĐQT
Vương Dũng Hoàng Thành viên HĐQT
Hoàng Nguyên Thanh Thành viên HĐQT
Trần Tiến Đại Thành viên HĐQT
Lê Minh Châu Trưởng ban kiếm soát
Trần Thị Thu Huyền Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Nam Hải Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Nguyên Thanh Giám đốc
Trần Tiến Đại Phó Giám đốc
Vũ Hồng Minh Phó Giám đốc
Bùi Đức Duy Kế toán trưởng
Hoàng Nguyên Thanh Đại diện công bố thông tin