Giới thiệu

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại (PPC) tiền thân là nhà máy nhiệt điện Phả Lại thành lập năm 1982 và chính thức chuyển đổi sang hình thức công ty Cổ phần vào tháng 01 năm 2006. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là sản xuất điện năng (chiếm khoảng 99% doanh thu). Công ty hiện có sáu tổ máy đang hoạt động tại hai nhà máy là Phả Lại I và Phả lại II với tổng công suất lắp đặt lên tới 1040 MW. Hiện nay và trong những năm tới, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vẫn là một trung tâm sản xuất nhiệt điện lớn ở khu vực phía Bắc.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng;
 • Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, các công trình Nhiệt điện, công trình kiến trúc của Nhà máy điện;
 • Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện;
 • Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình điện;
 • Mua bán xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị;
 • Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
 • Sản xuất, chế tạo các thiết bị, vật tư phụ tùng cơ- nhiệt điện;
 • Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện;
 • Bồi dưỡng cán bộ công nhân viên về quản lý thiết bị vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 26/04/1982
Số ĐKKD 0800296853
Ngày cấp ĐKKD 27/06/2022
Vốn điều lệ 3.262.350.000.000
Mã số thuế 0800296853
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

 • Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (nay là Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại)được thành lập theo Quyết định số 22 ĐL/TCCB của Bộ Điện lực vào ngày26/04/1982, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực I.
 • Kể từ ngày 01/4/1995 Nhà máy là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (theo Quyết định số 121NL/TCCB-LĐ ngày04/3/1995 của Bộ Năng lượng), hạch toán phụ thuộc.
 • Ngày 30/3/2005 Bộ Công Nghiệp có Quyết định số16/2005/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại thành Công ty Nhiệt điện Phả Lại, hạch toán độc lập - thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
 • Ngày 18/5/2005 Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có văn bản số2436/CV-EVN-TCKT hướng dẫn bàn giao tài chính khi chuyển các nhà máy điện thành Công ty hạch toán độc lập, Công ty TNHH một thành viên, theo đó Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại chính thức chuyển sang hạch toán độc lập từ ngày 01/7/2005.
 • Thực hiện Quyết định số 3537/QĐ-TCCB ngày 31/12/2004 của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hóa, Công ty Nhiệt điện Phả Lại đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần với tên mới là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0800296853 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 26/1/2006, đăng ký thay đổi ngày 24/8/2011
 • Ngày 15/5/2006, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chính thức được cấp phép đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Theo Giấy phép ĐKKD thay đổi lần thứ 5, ngày 18/12/2012, vốn điều lệ của công ty là 3.262.350.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 27/06/2022
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 105.000
KL đang niêm yết 326.235.000
Tổng giá trị niêm yết 3.262.350.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Xuân Diện Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Quang Quyền Thành viên HĐQT
Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT
Nguyễn Hoàng Hải Thành viên HĐQT
Vũ Xuân Dũng Thành viên HĐQT
Ngô Nguyên Đồng Trưởng ban kiếm soát
Lương Trường Luân Thành viên Ban kiểm soát
Quách Vĩnh Bình Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Hoàng Hải Tổng giám đốc
Vũ Xuân Dũng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Tuấn Phó Tổng giám đốc
Đặng Kiên Quyết Phó Tổng giám đốc
Đinh Thị Diễm Quỳnh Kế toán trưởng
Đinh Thị Diễm Quỳnh Đại diện công bố thông tin