Giới thiệu

Qua 20 năm hình thành và phát triển Công ty đã tạo dựng được cho mình một thương hiệu bền vững và uy tín không chỉ trong Ngành mà còn phát triển ngoài ngành. Từ đó đến nay, Công ty luôn trung thành với mục tiêu chính là luôn mang lại niềm tin và sự phát triển cùng khách hàng, đối tác. Hiện nay, Phạm vi hoạt động của Công ty là thực hiện các công trình trong phạm vi cả nước và các nước trong khu vực. Đặc biệt, CTCP Dịch Vụ - Xây Dựng Công Trình Bưu Điện là đơn vị chủ lực trong việc thực hiện vốn đầu tư Xây Dựng Cơ Bản và chỉ tiêu phát triển điện thoại cho Bưu Điện TP.HCM.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Xây dựng công  trình bưu chính, viễn thông, công nghệ  thông tin, công nghiệp, dân dụng, giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị;
  • Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn về tài chính, kế toán);
  • Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc công trình dân dụng, công nghiệp;
  • Sản xuất vật liệu xây dựng, cột ăng ten, bê tông đúc sẵn (không sản xuất tại trụ sở);
  • Mua bán vật tư, thiết bị xây dựng, thiết bị cơ, điện, điện tử, bưu chính, viễn thông, tin học;
  • Kinh doanh bất động sản;
  • Giám sát, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin liên lạc.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 29/11/2006
Số ĐKKD 0304731322
Ngày cấp ĐKKD 19/04/2021
Vốn điều lệ 12.000.000.000
Mã số thuế 0304731322
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

  • Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu Điện (PTCO) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Công trình Bưu Điện theo Quyết định số 61/2004/QĐ- BBCVT ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và  Truyền thông). Công ty hoạt  động theo Giấy chứng nhận  đăng  ký  doanh  nghiệp số 0304731322 (Số cũ là 4103005628), đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2006 vả đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 08 tháng 08 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chi Minh cấp;
  • Năm 2017, VĐL nâng lên 12.000.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 19/04/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 1.200.000
Tổng giá trị niêm yết 12.000.000.000

Ban lãnh đạo

Mai Xuân Dung Chủ tịch HĐQT
Trần Quang Nghĩa Thành viên HĐQT
Nguyễn Công Tùng Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Chinh Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT
Trần Quang Minh Mẫn Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên Ban kiểm soát
Lâm Chí Thành Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Chinh Tổng giám đốc
Phạm Thị Huệ Kế toán trưởng
Thân Quốc Tường Đại diện công bố thông tin