Giới thiệu

Vị thế của Công ty trong ngành: Công ty PTS Nghệ Tĩnh là Công ty con của Tổng Công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex (là Công ty con của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam). Số lượng đầu xe và sản lượng vận chuyển ,luân chuyển của công ty luôn đứng hàng đầu so với các đơn vị khác trong ngành.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh vận tải xăng dầu;
 • Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu đầu tư, thiết bị chuyên dùng vận tải và hàng hóa khác;
 • Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật, đại tu sửa chữa, cải tạo nâng cấp xe máy;
 • Kinh doanh đào tạo lái xe;
 • Kinh doanh sửa chữa, bảo hành, lắp đặt thiết bị chuyên dùng xăng dầu;
 • Kinh doanh đại lý môi giới bảo hiểm;
 • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng kinh doanh;
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội và ngoại thành;
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
 • Bán buôn vật liệu , thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 • Cho thuê xe có động cơ. Cho thuê xe có ô tô tập lái;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 03/10/2000
Số ĐKKD 2900428497
Ngày cấp ĐKKD 14/10/2020
Vốn điều lệ 64.324.530.000
Mã số thuế 2900428497
Ngành nghề & Lĩnh vực Dầu khí > Thăm dò và sản xuất dầu khí

 • CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tiền thân là Xí nghiệp vận tải xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh;
 • Ngày 3/10/2000, theo Quyết định số 1364/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh được thành lapajt rên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp vận tải xăng dầu.Vốn điều lệ ban đầu là 7.500.000.000 đồng;
 • Năm 2004, VĐL nâng lê 11.500.000.000 đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: năm 2010;
 • Tháng 6/2010, VĐL nâng lên 23 tỷ đồng;
 • Tháng 1/2017, VĐL nâng lê 34.5 tỷ đồng.
 • Năm 2018, VĐL nâng lên 38.984.570.000 đồng.
 • Năm 2019: VĐL nâng lên 58.476.850.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 14/10/2020
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 5.847.685
Tổng giá trị niêm yết 58.476.850.000

Ban lãnh đạo

Hoàng Công Thành Chủ tịch HĐQT
Mạnh Xuân Hùng Thành viên HĐQT
Đào Ngọc Tiến Thành viên HĐQT
Võ Anh Tuấn Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thanh Tâm Thành viên HĐQT
Trần Anh Tuấn Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Trí Dũng Thành viên Ban kiểm soát
Thái Văn Linh Thành viên Ban kiểm soát
Mạnh Xuân Hùng Giám đốc
Nguyễn Hồng Lam Phó Giám đốc
Đào Ngọc Tiến Phó Giám đốc
Trương Hồng Toàn Phó Giám đốc
Trần Thanh Sơn Phó Giám đốc
Nguyễn Duy Khánh Kế toán trưởng
Đào Ngọc Tiến Đại diện công bố thông tin