Giới thiệu

CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, được thành lập vào tháng 11/2001. PV Drilling đã không ngừng phát triển và tạo được vị thế vững chắc về khả năng cung cấp dịch vụ khoan, kỹ thuật giếng khoan và một số dịch vụ khác cho các hoạt động khoan thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và trong khu vực. Sau những năm cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí, đến nay PV Drilling đã chiếm lĩnh phần lớn thị phần cung cấp dịch vụ dầu khí chuyên ngành cho các công ty dầu khí và nhà thầu khoan. Trong các năm qua, công ty luôn đạt mức tăng trưởng cao, kết quả hoạt động kinh doanh khá tốt.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Khoan và sửa chữa các giếng khoan dầu khí. Cung ứng giàn khoan và giàn khoan khai thác dầu khí. Mua bán vật tư, thiết bị khoan và khai thác.
 • Thử vỉa, bơm trám xi măng, đo địa vật lý giếng khoan và các dịch vụ khác liên quan đến công tác khoan và khai thác.
 • Dịch vụ ứng cứu sự cố dầu tràn và bảo vệ môi trường.
 • Dịch vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt, kiểm tra chất lượng, sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành giàn khoan và giàn khoan khai thác dầu khí; cung cấp vật tư, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị dây chuyền công nghiệp và các dịch vụ liên quan đến công tác khoan dầu khí cho các dự án dầu khí ở nước ngoài.
 • Đào tạo công nhân khoan dầu khí, cung cấp lao động cho các giàn khoan, giàn khai thác dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và cung cấp lao động có chuyên môn khoan dầu khí cho các nhà thầu trong và ngoài nước.
 • Tư vấn đầu tư - quản lý dự án (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
 • Hoạt động tư vấn quản lý.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 07/01/2002
Số ĐKKD 0302495126
Ngày cấp ĐKKD 26/09/2022
Vốn điều lệ 5.562.960.060.000
Mã số thuế 0302495126
Ngành nghề & Lĩnh vực Dầu khí > Thiết bị, dịch vụ khai thác dầu mỏ

 • Ngày 26/11/2001, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ban hành quyết định số 647/QĐ-VPCP về việc thành lập Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, đơn vị thành viên của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam.
 • Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác đổi mới, phát triển doanh nghiệp theo Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty DKVN đến năm 2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 246/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 và căn cứ quyết định số 3535/QĐ-TCCB ngày 31/12/2004 của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hóa Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (PV Drilling), Công ty đã tích cực triển khai các thủ tục chuyển đổi sang công ty cổ phần.
 • Ngày 20/10/2005, Bộ Công nghiệp đã ra quyết định số 3477/QĐ-BCN phê duyệt phương án và chuyển Công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí thành Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí.
 • Ngày 02/03/2006 Thành lập Xí nghiệp Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật Công nghiệp.
 • Ngày 28/09/2006 Thành lập Công ty Liên doanh BJ Services – PV Drilling.
 • Ngày 05/12/2006 Cổ phiếu của PV Drilling chính thức được niêm yết trên TTGDCK TPHCM
 • Ngày 11/05/2007 Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí chuyển đổi mô hình thành công ty mẹ với tên gọi Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103004335 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp sửa đổi
 • Năm Sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Khoan Dầu khí Việt Nam (PVD Invest) vào PV Drilling, nâng giá trị tổng tài sản của Tổng Công ty lên đến trên 12.000 tỷ đồng và vốn điều lệ của Tổng Công ty lên đến 2.105 tỷ đồng.
 • Ngày 23/12/2013: Thay đổi GĐKKD lần thứ 7, tăng Vốn điều lệ lên 2.755.286.950.000 VNĐ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 • Ngày 31/12/2015: VĐL nâng lên là 3.484.662.590.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 3.832.661.600.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 26/09/2022
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 130.000
KL đang niêm yết 556.296.006
Tổng giá trị niêm yết 5.562.960.060.000

Ban lãnh đạo

Mai Thế Toàn Chủ tịch HĐQT
Đỗ Đức Chiến Phó Chủ tịch HĐQT
Văn Đức Tờng Thành viên HĐQT
Hoàng Xuân Quốc Thành viên HĐQT
Vũ Thụy Tường Thành viên HĐQT
Nguyễn Xuân Cường Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Toàn Thành viên HĐQT
Lương Thanh Tịnh Trưởng ban kiếm soát
Đào Nguyễn Linh Giang Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Bình Hợp Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Tài Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Trọng Nguyên Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Xuân Cường Tổng giám đốc
Hồ Vũ Hải Phó Tổng giám đốc
Đinh Quang Nhựt Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Công Đoàn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thế Sơn Phó Tổng giám đốc
Đỗ Danh Rạng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Ngọc Trường Kế toán trưởng
Đỗ Danh Rạng Đại diện công bố thông tin