Giới thiệu

Từ năm 1993 đến nay, PTSC luôn khẳng định vị thế của mình là đơn vị hàng đầu trong ngành dầu khí Việt Nam. PTSC đã liên tục nhận được các danh hiệu do Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), Chính phủ và Nhà nước trao tặng như các năm 1993, 1994, 1997, 1999, 2001, 2002: PTSC được nhận cờ thi đua do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chính phủ trao tặng cho đơn vị dẫn đầu ngành dầu khí.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Đại lý du lịch;
 • Điều hành tua du lịch;
 • Mua bán nước khoáng;
 • Chế tạo, và lắp đặt các bể chứa xăng dầu, khí hóa lỏng và các đường ống dẫn đầu, dẫn khí;
 • Mua bán sản phẩm thiết bị đầu cuối viễn thông;
 • Mua bán thiết bị vật tư, thiết bị dầu khí phục vụ cho công nghiệp dầu khí, các ngành công nghiệp khác và dân dụng. Mua bán kim khí điện máy, vật tư thiết bị phục vụ dân dụng và các ngành công nghiệp, vật tư, thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy phục vụ cho công nghiệp dầu khí, các ngành công nghiệp khác và dân dụng;
 • Lai dắt tàu biển và cứu bộ;
 • Bốc xếp hàng hóa;
 • Kinh doanh vật tải đa phương thức trong nước và quốc tế. Vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hóa. Dịch vụ đại lý biển và môi giới hàng hải, dịch vụ cung ứng tàu biển, dịch vụ kiểm đếm và giao nhận vận chuyển hàng hóa. Dịch vụ thuê tàu, môi giới tàu biển. Dịch vụ khách sạn, hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Dịch vụ cân, hậu cần logistic. Cung cấp dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu;
 • Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Kinh doanh nhà ở, văn phòng làm việc. Kinh doanh bất động sản;
 • Quản lý tổ chức các hoạt động xây lắp, chế tạo, chạy thử và hoàn thiện các dự án, các công trình công nghiệp ngoài ngành dầu khí. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông. Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình. Khảo sát địa hình công trình xây dựng. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kết cấu công trình cảng, đường thủy. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
 • Dịch vụ chế tạo các cấu kiện kim loại;
 • Cung cấp lao động chuyên ngành dầu khí;
 • Mua bán các sản phẩm dầu khí. Bán buôn khí công nghiệp, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG;
 • Mua bán phân đạm và hóa chất phục vụ nông nghiệp;
 • Vận chuyển các sản phẩm khí. Vận chuyển chất thải không nguy hại và chất thải nguy hại;
 • Sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu kim loại, cơ khí đường ống, bồn bể chứa;
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị;
 • Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp;
 • Lắp đặt hệ thống điện;
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
 • Hoàn thiện công trình xây dựng;
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
 • Hoạt động tư vấn quản lý;
 • Thu gom rác thải không độc hại;
 • Thu gom rác thải độc hại;
 • Vận tải container. Vận chuyển chất thải không nguy hại và chất thải nguy hại;
 • Xây dựng nhà để ở;
 • Sửa chữa tàu biển. Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện nổi;
 • Đóng mới, hoán cải các phương tiện nổi;
 • Xây dựng nhà không để ở;
 • Xây dựng công trình đường sắt;
 • Dịch vụ phục vụ hoạt động khảo sát vật lý, địa chất công trình, dịch vụ lặn, dịch vụ cung cấp ROV phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và công trình công nghiệp, dân dụng. Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các công trình khai thác dầu khí. Sửa chữa các công tình dầu khí biển. Các dịch vụ sinh hoạt dầu khí. Dịch vụ quản lý, khai thác các tàu chứa dầu, tàu chứa và xử lý dầu thô, các tàu dịch vụ, tàu vận chuyển các sản phẩm dầu và khí. Dịch vụ quản lý, điều hành kinh doanh, khai thác cảng, căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Dịch vụ quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực cơ khí hàng hải. Dịch vụ chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí, vật tư thiết bị, thực phẩm phục vụ ngành dầu khí, dịch vụ thử tải, kiểm tra không phá hủy, xử lý nhiệt trước và sau hàn, dịch vụ hạ thủy. Nâng hạng năng, cân;
 • Xây dựng công trình đường bộ;
 • Sản xuất thiết bị vật tư, thiết bị dầu khí phục vụ cho công nghiệp dầu khí, các ngành công nghiệp khác và dân dụng;
 • Xây dựng công trình điện;
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước;
 • Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc;
 • Xây dựng công trình công ích khác;
 • Xây dựng công trình thủy;
 • Xây dựng công trình khai khoáng;
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo;
 • Xây dựng công trình công nghiệp - năng lượng tái tạo. Xây dựng công trình khác không phải nhà;
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí;
 • Phá dỡ;
 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Sản xuất điện;
 • Bán điện cho người sử dụng.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0100150577
Ngày cấp ĐKKD 20/02/2019
Vốn điều lệ 4.779.662.900.000
Mã số thuế 0100150577
Ngành nghề & Lĩnh vực Dầu khí > Thiết bị, dịch vụ khai thác dầu mỏ

 • Ngày 09/2/1993, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam là: Công ty Địa vật lý và Công ty Dịch vụ dầu khí (GPTS) được thành lập năm 1989 và Công ty Dịch vụ dầu khí (PSC) được thành lập năm 1986.
 • Năm 1994 : Công ty Dầu khí I Thái Bình được sáp nhập vào PTSC.
 • Ngày 16/02/1996 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ra Quyết định số 199/BT về việc thành lập lại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí là thành viên của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.
 • Trong quá trình phát triển Công ty có một số điều chỉnh về quy mô: Đầu năm 2001,tách bộ phận kinh doanh nhiên liệu nhập về Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC). Cuối năm 2001, Công ty tách bộ phận XN DVKTDK biển và đội khoan xí nghiệp tàu của PTSC để thành lập mới Công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD).
 • Ngày 07/07/2006, Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí trên cơ sở Quyết định số 1763/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí thành Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí của Bộ Công nghiệp.
 • Ngày 29/12/2006, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103015198 của Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội về việc chính thức hoạt động của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.
 • Ngày 09/02/2007, Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí chuyển thành Tổng Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí trên cơ sở Quyết định số 23/QĐ-DVKTHĐQT về việc chuyển đổi Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí theo mô hình Công ty mẹ - con và sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty Cổ phần DVKTDK của Đại hội đồng cổ đông.
 • Hiện nay Công ty hoạt động số ĐKKD 0100150577 thay đổi lần 4 ngày 28/10/2009 với số vốn điều lệ là 1.988.034.310.000 đồng.
 • Năm 2009 Chào bán thành công 25 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.
 • Năm 2010 Tăng vốn điều lệ thành công từ 2.000 tỷ đồng lên 2.978 tỷ đồng.
 • Năm 2012 Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.978 tỷ đồng lên 4.467 tỷ đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 20/02/2019
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 127.900
KL đang niêm yết 477.966.290
Tổng giá trị niêm yết 4.779.662.900.000

Ban lãnh đạo

Phan Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT
Trần Ngọc Chương Thành viên HĐQT
Đỗ Quốc Hoan Thành viên HĐQT
Hoàng Xuân Quốc Thành viên HĐQT
Lê Mạnh Cường Thành viên HĐQT
Nguyễn Xuân Ngọc Thành viên HĐQT
Bùi Thu Hà Trưởng ban kiếm soát
Phạm Văn Tiến Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Hữu Việt Cường Thành viên Ban kiểm soát
Lê Mạnh Cường Tổng giám đốc
Tạ Đức Tiến Phó Tổng giám đốc
Trần Hoài Nam Phó Tổng giám đốc
Phạm Văn Hùng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Trần Toàn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Xuân Cường Phó Tổng giám đốc
Trần Hồ Bắc Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Bảo Kế toán trưởng
Nguyễn Đức Thủy Đại diện công bố thông tin