Giới thiệu

Ngành cấp thoát nước tại Việt Nam có sự phân chia về địa bàn hoạt động, do đó, doanh nghiệp thuộc địa phương nào sẽ là nhà cung cấp chính cho địa phương đó. Việc này cũng liên quan đến nguồn nước, giá vận chuyển, đặc thù dân cư sinh sống, vị trí địa lý. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên là đơn vị hoạt động ở tỉnh Phú Yên và là đơn vị chiếm thị phần chủ yếu ở Phú Yên. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, xã hội và sự hỗ trợ từ phía Nhà nước – một lợi thế kinh doanh quan trọng, Công ty sẽ tiếp tục là một đơn vị cung cấp nước sinh hoạt cũng như nước phục vụ sản xuất kinh doanh chính tại tỉnh Phú Yên.

Lĩnh vực kinh doanh

 •  
 • Sản xuất điện mặt trời
 • Mua bán vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước
 • Gia công phụ kiện chuyên ngành nước như BB, BU, côn, cút, tê
 • Sản xuất cát, sỏi lọc nước
 • Sản xuất rin cao su các loại, gia công phụ kiện các loại chuyên ngành cấp thoát nước
 • Hoạt động vệ sinh môi trường
 • Mua bán thiết bị và phụ tùng các sản phẩm cơ khí chuyên ngành cấp thoát nước
 • Gia công chế tạo thiết bị, phụ tùng các sản phẩm cơ khí chuyên ngành cấp thoát nước
 • Dịch vụ phân tích mẫu nước ( LAB)
 • Sản xuất nước tinh khiết đóng chai
 • Xây dựng công trình đường ống cấp, thoát nước; Xây dựng các công trình cấp thoát nước
 • Khai thác, xử lý và phân phối nước sạch
 • Khoan, thăm dò, điều tra kaor sát nguồn nước ngầm phục vụ cho công trình cấp nước; thiết kế các công trình cấp, thoát nước; theo dõi, giám sát thi công các công trình cấp thoát nước; Lập dự án đầu tư các công trình cấp thoát nước; Quy hoạch, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, tư vấn đấu thầu và giám sát thi công các dự án, các công trình cấp thoát nước; Tư vấn đầu thầu xây lắp
 • Xây dựng công trình thủy lợi
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp
 • Sản xuất bê tông đúc sẵn, bao gồm: ống cống, gối đỡ, cống, tấm đan
 • Xây dựng các công trình giao thông
 •  

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 28/09/1996
Số ĐKKD 4400115690
Ngày cấp ĐKKD 28/03/2019
Vốn điều lệ 383.981.790.000
Mã số thuế 4400115690
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

 • CTCP Cấp thoát nước Phú Yên được thành lập vào ngày 28/9/1996 trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý các công trình nhà máy nước tỉnh Phú Yên, với tên gọi là Công ty Cấp nước Phú Yên;
 • Ngày 14/8/2000, Công ty đổi tên thành Công ty Cấp thoát nước Phú Yên theo quyết định số 2025/QĐ-UB của UBND tỉnh Phú Yên;
 • Ngày 22/12/2005, Công ty được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên;
 • Ngày 20/7/2015, UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định số 1312/QĐ-UBND phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên;
 • Ngày 10/11/2015, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Cấp thoát nước Phú Yên theo giấy ĐKKD số 4400115690 do Sở KH và ĐT tỉnh Phú Yên cấp với số VĐL là 236.000.000.000 đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 22/12/2016.
 • Năm 2018: VĐL nâng lên 383.981.790.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 28/03/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.200
KL đang niêm yết 38.398.179
Tổng giá trị niêm yết 383.981.790.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Phú Liệu Chủ tịch HĐQT
Đỗ Hoàng Long Thành viên HĐQT
Tạ Bình Nguyên Thành viên HĐQT
Đặng Đức Hoàng Thành viên HĐQT
Đỗ Minh Sơn Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Thu Thành viên Ban kiểm soát
Đỗ Thị Kiều Trang Thành viên Ban kiểm soát
Đỗ Hoàng Long Tổng giám đốc
Nguyễn Phú Liệu Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Tấn Thuần Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Khắc Toàn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Xuân Tựu Kế toán trưởng
Lê Xuân Triết Đại diện công bố thông tin