Giới thiệu

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay, Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải có 2 đơn vị thực hiện là CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam và CTCP Công trình Công cộng Hội An. Công ty thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh và cung cấp nước sạch cho các huyện như Đại Lộc, Tiên Phước, Hiệp Đức...Công ty có bề dày hoạt động trong lĩnh vực môi trường như: Vệ sinh môi trường, thu gom - vận chuyển và xử lý rác thải, cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ công ích. Đây là những lợi thế so với các Công ty khác cùng lĩnh vực hoạt động.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Trồng rừng và chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình đường bộ;
 • Xây dựng công trình công ích khác
 • Sản xuất điện
 • Truyền tải và phân phối điện
 • Trồng rau đậu các loại và trồng hoa
 • Tái chế phế liệu;
 • Lắp đặt hệ thống điện;
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
 • Hoàn thiện công trình xây dựng;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Kinh doanh bất động sản
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Khai thác, chế biến khoán sản
 • Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư các công công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
 • Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
 • Sản xuất nước uống đóng chai;
 • Mua bán thùng chứa rác thải và các thiết bị phục vụ công tác vệ sinh môi trường;
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
 • Thu gom rác thải độc hại;
 • Thu gom rác thải không độc hại;
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
 • Thoát nước và xử lý nước thải;

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 11/11/1997
Số ĐKKD 4000108321
Ngày cấp ĐKKD 12/02/2020
Vốn điều lệ 68.000.000.000
Mã số thuế 4000108321
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Đa tiện ích

 • Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam. Được thành lập theo Quyết định số 2132/QĐ-UB ngày 11/11/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam với tên gọi là Công ty Môi trường Đô thị Tam Kỳ;
 • Đến tháng 7/2000, Công ty Môi trường Đô thị Tam Kỳ đổi tên thành Công ty Môi trường Đô thị Quảng Nam theo Quyết định số 2110/QĐ-UB ngày 19/7/2000;
 • Công ty Môi trường Đô thị Quảng Nam chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 4/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam;
 • Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam thành CTCP;
 • CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam được sở KH và ĐT tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000108321 cấp lần đầu ngày 4/6/2010 và thay đổi lần thứ 10 ngày 5/1/2016;
 • Từ ngày 5/1/2016, CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam chính thức hoạt động dưới mô hình CTCP với số VĐL là 68 tỷ đồng;
 • Ngày 1/4/2016, Công ty trở thành công ty đại chúng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 12/02/2020
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.100
KL đang niêm yết 6.800.000
Tổng giá trị niêm yết 68.000.000.000

Ban lãnh đạo

Phạm Nam Thái Chủ tịch HĐQT
Đỗ Xuân Đức Thành viên HĐQT
Chung Thành Đông Thành viên HĐQT
Đoàn Kim Thịnh Thành viên HĐQT
Nguyễn Thanh Dũng Thành viên HĐQT
Phạm Thị Kim Loan Trưởng ban kiếm soát
Võ Thị Nga Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Đăng Hải Thành viên Ban kiểm soát
Chung Thành Đông Tổng giám đốc
Đoàn Kim Thịnh Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thanh Dũng Phó Tổng giám đốc
Trần Đình Được Kế toán trưởng
Chung Thành Đông Đại diện công bố thông tin