Giới thiệu

Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn được thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà Quận 8. Tiền thân của Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà Quận 8 trước đây được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là Xí nghiệp Xây dựng Sửa chữa nhà và Xí nghiệp quản lý phát triển nhà Quận 8. Ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm: Quản lý và kinh doanh nhà, San lấp mặt bằng, Cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng. So với các doanh nghiệp cùng ngành, Công ty là một trong những doanh nghiệp có lợi thế so sánh, bởi là một doanh nghiệp có trụ sở nằm ngay trong điạ bàn Quận 8, một vùng ven Thành phố đang trên đà phát triển và hiện đại hoá, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án nhà ở, các khu dân cư đô thị mới.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh bất động sản.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng.
 • Môi giới bất động sản. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0300450962
Ngày cấp ĐKKD 29/06/2023
Vốn điều lệ 138.587.140.000
Mã số thuế 0300450962
Ngành nghề & Lĩnh vực Bất động sản > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản

 • Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn được thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà Quận 8.
 • Tiền thân của Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà Quận 8 trước đây được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là Xí nghiệp Xây dựng Sửa chữa nhà và Xí nghiệp quản lý phát triển nhà Quận 8 và mở rộng chức năng hoạt động theo quyết định số 114/QĐ-UB ngày 15/03/1989 của Ủy ban Nhân dân Quận 8 và Quyết định số 245/QĐ-UB ngày 15/02/1992 của Ủy ban Nhân dân Tp.HCM. Ngày 31/07/1998, Công ty Xây dựng và Dịch vụ Nhà Quận 8 trở thành thành viên của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn theo Quyết định số 3326/QĐ-UB ngày 26/06/1998 của Ủy ban Nhân dân Tp.HCM.
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo thế chủ động cho doanh nghiệp về vốn, nguồn nhân lực và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà Quận 8 đã chuyển sang mô hình hoạt động Công ty cổ phần theo quyết định số 5828/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của Ủy ban Nhân dân Tp.HCM và đổi tên thành Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn – Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103002738 ngày 07/10/2004 của Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.
 • Ngày 14/06/2007 Cty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vói mã chứng khoán là RCL, trở thành cổ phiếu thứ 87 niêm yết trên sàn Hà Nội với 1,5 triệu cổ phiếu và là đại diện mới cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
 • Qua các đợt tăng vốn điều lệ, VĐL của công ty năm 2013 là 50.392.980.000 đồng
 • Ngày 31/12/2015, VĐL công ty nâng lên 50.397.090.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 75.592.790.000 đồng.
 • Năm 2019: VĐL nâng lên 125.989.300.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 29/06/2023
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 181.500
KL đang niêm yết 13.858.714
Tổng giá trị niêm yết 138.587.140.000

Ban lãnh đạo

Trần Văn Châu Chủ tịch HĐQT
Trần Tuấn Đạt Thành viên HĐQT
Nguyễn Bảo Huy Thành viên HĐQT
Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo Thành viên HĐQT
Lê Thị Thanh Ngân Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Ngọc Duyên Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Tấn Huy Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Xuân Dũng Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Bảo Huy Phó Tổng giám đốc
Trần Tuấn Đạt Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Bảo Huy Kế toán trưởng
Trần Thùy Dung Đại diện công bố thông tin