Giới thiệu

Sông Đà 27 được kế thừa kinh nghiệm cũng như thương hiệu lâu năm và uy tín từ Tổng công ty Sông Đà cùng với đội ngủ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm từ các công ty xây lắp trong ngành. Với những thế mạnh trên, Công ty nhanh chóng xây dựng được uy tín trên thị trường xây lắp với hang loạt các công trình dân dụng, đường bộ tại nhiều vùng trong cả nước. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay Công ty cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường từ phía các doanh nghiệp khác.Việc Việt Nam ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới đã đưa nhiều nhà thầu nước ngoài có năng lực cao cả về thi công lẫn tài chính, đồng thời nhiều doanh nghiệp xây lắp trong nước cũng xuất hiện mới.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, trạm thủy điện, bưu điện;  
 • Công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế điện; các công trình phát triển đô thị.
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng các công trình giao thông đường bộ;
 • Tư vấn xây dựng, khảo sát thiết kế, giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện;  
 • Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;  
 • Khai thác nguyên vật liệu chế biến phục vụ sản xuất và kinh doanh;  
 • Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, vận tải.;
 • Dịch vụ ủy thác đầu tư.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 3000335587
Ngày cấp ĐKKD 06/05/2015
Vốn điều lệ 15.728.330.000
Mã số thuế 3000335587
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • Tiền thân của Công ty là Công ty Xây dựng số II Hà Tĩnh - là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập tháng 10 năm 1996  trên cơ sở hợp nhất các xí nghiệp xây lắp trực  thuộc Sở Xây dựng. Đến cuối năm 2003, Công ty Xây dựng  số  II Hà Tĩnh được cổ  phần hóa trở thành Công ty Cổ phần Xây dựng số II Hà Tĩnh theo Quyết định số 2342/QĐ.UBND ngày 10/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Đến cuối năm 2004, theo Quyết định số 481 TCT/HĐQT ngày 19/8/2004 Tổng Công ty Sông Đà, Công ty chính thức trở thành thành viên của Tổng công ty Sông Đà và đổi tên thành Công ty Cổ phần Sông Đà 27.  
 • Khi thành lập Tháng 1/2003, VĐL của công ty là 1.120.200.000 đồng.
 • Tháng 2/2005, VĐL nâng lên 2.500.000.000 đồng.
 • Tháng 5/2007, VĐL nâng lên 15.000.000.000 đồng.
 • Tháng 3/2008, VĐL nâng lên 15.728.330.000 đồng.
 • Ngày 04/8/2010, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận niêm yết 1.572.833  cổ phiếu CTCP Sông Đà 27 tại Sở. Ngày 17/5/2013, Công ty  bị hủy niêm  yết  bắt  buộc 1.572.833 cổ phiếu tại HNX do lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp.
 • Ngày 17/10/2014, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận dăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn UPCOM.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 06/05/2015
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 2.000
KL đang niêm yết 1.572.833
Tổng giá trị niêm yết 15.728.330.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Văn Thảo Chủ tịch HĐQT
Lê Văn Thông Thành viên HĐQT
Nguyễn Tiến Dũng Thành viên HĐQT
Võ Viết Thắng Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Kim Thành viên HĐQT
Nguyễn Hồng Phong Trưởng ban kiếm soát
Đặng Văn Trợ Thành viên Ban kiểm soát
Lê Thị Hiền Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Tiến Dũng Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Kim Phó Tổng giám đốc
Trần Nam Khánh Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Kim Đại diện công bố thông tin