Giới thiệu

Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tiền thân là Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được thành lập từ ngày 28/11/1958 dưới sự quản lý của Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là cơ sở sản xuất xi măng lò đứng đầu tiên của Việt Nam và là cơ sở sản xuất xi măng thứ hai của Việt Nam sau xi măng Hải Phòng. Hiện nay, Công ty đang sản xuất các sản phẩm chính là xi măng pooclăng hỗn hợp PCB 30 Sài Sơn và PCB 40 Nam Sơn theo TCVN 6260-1997. Xi măng pooclăng hỗn hợp PCB30 Sài Sơn và PCB40 Nam Sơn là loại chất kết dính thuỷ, được chế tạo bằng cách nghiền mịn hỗn hợp clinker xi măng pooclăng với các phụ gia hoạt tính và một lượng thạch cao cần thiết.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất và kinh doanh xi măng, clinker, vật liệu xây dựng;
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
 • Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
 • San lấp mặt bằng;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Đại lý du lịch;
 • Điều hành tua du lịch;
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
 • Xây dựng công trình khác không phải nhà. Chia tách đất với cải tạo đất. 
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 28/11/1958
Số ĐKKD 0500444444
Ngày cấp ĐKKD 27/04/2022
Vốn điều lệ 378.390.000.000
Mã số thuế 0500444444
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

 • Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tiền thân là Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được thành lập từ ngày 28/11/1958 dưới sự quản lý của Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là cơ sở sản xuất xi măng lò đứng đầu tiên của Việt Nam và là cơ sở sản xuất xi măng thứ hai của Việt Nam sau xi măng Hải Phòng.
 • Tháng 12/1996, Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được đổi tên thành Công ty Xi măng Sài Sơn.
 • Ngày 13/11/2003, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định số 2368 QĐ/UB về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng Sài Sơn thành Công ty CP Xi măng Sài Sơn, vốn điều lệ là 11.742 triệu đồng. Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 25/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 08/03/2007.
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 311/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2006, Công ty thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 11.742 triệu đồng lên 27.742 triệu đồng.
 • Tháng 12/2007, Công ty đã nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ từ 27,742 tỷ đồng lên 47,6 tỷ đồng. Tháng 10/2008, Công ty đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 47,6 tỷ đồng.
 • Tháng 1 năm 2010 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn nâng vốn điều lệ từ 47,6 tỷ đồng lên 97,58 tỷ đồng.
 • Tháng 9 năm 2014 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn nâng vốn điều lệ từ 97,58 tỷ đồng lên 195,160 tỷ đồng.
 • Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 19/09/2007 theo Quyết định số 231 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 07/09/2007.
 • Năm 2018: VĐL nâng lên 378.390.000.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 27/04/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 2.900
KL đang niêm yết 37.839.000
Tổng giá trị niêm yết 378.390.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tịch HĐQT
Phan Thị Hải Thành viên HĐQT
Vương Đức Nhật Thành viên HĐQT
Nguyễn Ngọc Na Trưởng ban kiếm soát
Phùng Thị Duyên Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Thắng Thành viên Ban kiểm soát
Vương Đức Nhật Giám đốc
Nguyễn Thu Hằng Phó Giám đốc
Nguyễn Trí Chung Phó Giám đốc
Vương Thị Bích Ngọc Kế toán trưởng
Phạm Tiến Hiếu Đại diện công bố thông tin